Přístup zaměřený na řešení v praxi


“Z důvodu stále platných epidemiologických opatření jsme byli nuceni kurz odložit. Po dohodě s lektorem jsme stanovili nový termín kurzu z původního  31. 5. – 1. 6. 2021 na  29. 9. – 30. 9. 2021. Přihlášení účastníci budou o změně informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.  Děkujeme za pochopení.”

 

Cílem vzdělávacího programu je představení a nácvik praktického využití Přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused Approach) v profesní praxi účastníků. Vzdělávací program předpokládá u účastníků základní vhled do konstruktivistických východisek a předchozí seznámení se systemickými směry.

Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale především si představené techniky sami vyzkouší na modelových situacích. V rámci vzdělávacího programu bude také prostor pro reflexi klientské práce účastníků s ohledem na možnosti využití metod Přístupu zaměřeného na řešení. Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.