LAST MINUTE sleva 25%* – Přístup zaměřený na řešení v praxi


*Sleva bude odečtena až při fakturaci

 

Cílem vzdělávacího programu je představení a nácvik praktického využití Přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused Approach) v profesní praxi účastníků. Vzdělávací program předpokládá u účastníků základní vhled do konstruktivistických východisek a předchozí seznámení s přístupem zaměřeného na řešení. 

Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale především si představené techniky sami vyzkouší na modelových situacích. V rámci vzdělávacího programu bude také prostor pro reflexi klientské práce účastníků s ohledem na možnosti využití metod přístupu zaměřeného na řešení.