Přístup zaměřený na řešení v praxi


Cílem vzdělávacího programu je představení a nácvik praktického využití Přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused Approach) v profesní praxi účastníků. Vzdělávací program předpokládá u účastníků základní vhled do konstruktivistických východisek a předchozí seznámení se systemickými směry.

Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale především si představené techniky sami vyzkouší na modelových situacích. V rámci vzdělávacího programu bude také prostor pro reflexi klientské práce účastníků s ohledem na možnosti využití metod Přístupu zaměřeného na řešení. Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.