Problematika ADHD u dětí ve školním věku


Kurz je věnován problematice ADHD v kontextu práce v sociálních službách. Jeho cílem je seznámit účastníky s problematikou ADHD do té míry, aby byli schopni porozumět chování a prožívání dětí s hyperaktivitou a poruchami pozornosti a na základě toho zvolili a aplikovali vhodné způsoby intervence v kontextu sociální práce. Absolvent kurzu by měl být schopen pomoci dítěti s ADHD k integraci do kolektivu vrstevníků, redukovat nevhodné projevy v jeho chování způsobené impulzivitou, zvýšenou aktivitou a problémy s pozorností. Zároveň by měl být schopen objasnit problematiku ADHD rodičům a pomoci jim při výchovných opařeních a podpoře dítěte. Program je určen pro sociální pracovníky aktivizačních programů pro rodiny, sociální pracovníky nízkoprahových zařízení, pracovníky OSPOD a dalších pracovníků v sociální oblasti, kteří s tímto fenoménem pracují. Součástí kurzu jsou i kazuistiky a probírání konkrétních případů z praxe účastníků.

Osnova programu:

  • Základní projevy ADHD a příčiny jednotlivých obvyklých projevů dětí s ADHD ve školním věku. Rozpoznání projevů ADHD u dětí a porozumění potřebám dětí s ADHD v tomto vývojovém období.
  • Výchovný přístup k dítěti s ADHD. Praktická doporučení vhodných způsobů řešení výchovných obtíží typických pro péči o děti s ADHD. Možnosti intervence a vhodných metod.
  • Školní specifika dětí s ADHD. Práce se sníženou pozorností a hyperaktivitou. Co se dá dělat ve vrstevnické skupině, volnočasových aktivitách ap. Způsoby řešení.
  • Specifika prožívání vztahů a práci s agresivitou nebo naopak apatie, které se při nevhodném přístupu může objevit.