Základní výcvik v recovery koučování


Recovery koučování se nejčastěji využívá jako specifický druh doprovázení lidí, kteří se potýkají se závislostí, uplatnění však nachází i v jiných kontextech (duševní zdraví, sociální vyloučení). Recovery kouč je člověk, který prochází zpravidla sám zotavením a využívá svou vlastní žitou zkušenost k pomoci druhým. Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomáhajících pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho / její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej s dalšími zdroji podpory.

Základní výcvik v recovery koučování je první vzdělávací program tohoto typu v ČR a je určen zejména pro lidi s vlastní zkušeností se závislostí, kteří sami procházejí zotavením. Přijímáni budou také zájemci z řad lidí, kteří mají zkušenost se závislostí v roli rodinného příslušníka / blízkého. Na předchozím vzdělání, kvalifikaci či pracovních zkušenostech nezáleží, je však podstatné, aby měl zájemce chuť, motivaci, schopnosti a podmínky úspěšně projít poměrně intenzivním vzdělávacím programem. Vyžaduje se také odpoutání od způsobu života spojeného se závislostí a prokazatelně podniknuté kroky v rámci vlastního zotavení.

 

Termíny výcvikových setkání:

 • 5.–7. duben 2019
 • 31. květen – 2. červen 2019
 • 16.–18. srpen 2019
 • 4.–6. říjen 2019

 

Výcviková setkání (80 hodin) budou zahrnovat tyto tematické celky:

 • Práce s vlastní zkušeností (self-disclosure)
 • Dialogické dovednosti
 • Základy koučování
 • Práce s krizí
 • Péče o sebe
 • Etické standardy pro recovery koučování
 • Kurz první pomoci
 • Kurz sebeobrany

Součástí výcviku je absolvování stáží (40 hodin) v rámci drogových a adiktologických služeb dle výběru účastníka, po dohodě s lektory.

 

Postup přihlašování:

 • Zaregistrujte elektronickou přihláškou níže (výcvik je bezplatný, ale u fakturačních údajů zaklikněte “hrazen soukromě” a uveďte adresu trvalého bydliště – pokud liší od korespondenční adresy, tu prosím uveďte do poznámky)
 • Napište motivační dopis v rozsahu 1-2 stránky A4 (1800 – 3600 znaků) a odpovězte v něm zejména na 3 otázky: 1) Jaká je vaše motivace pro vstup do základního výcviku pro recovery koučování? 2) Jakou máte představu o tom, že výcvik využijete po jeho absolvování? 3) V jakém bodě vašeho vlastního zotavení se nyní nacházíte?
 • Požádejte někoho, komu důvěřujete a kdo vás zná (může to být někdo z rodiny, kamarád/ka, kolega/kolegyně, terapeut/ka, apod.), aby krátce napsal/a, proč si myslí, že byste se měli stát recovery koučem (rozsah: ½ až 1 strana A4; 900 – 1800 znaků) a uveďte i kontakt na danou osobu.
 • Odešlete oba soubory, motivační dopis a doporučující dopis, jako samostatné přílohy e-mailu na adresu recovery@podaneruce.cz, a to nejpozději do 3.3.2019

 

O přijetí bude rozhodovat výběrová komise skládající se z obou hlavních lektorů a zástupce Společnosti Podané ruce. Komise může požádat uchazeče o doplňující informace formou osobního, telefonického nebo Skype rozhovoru.

 

Vzhledem k poskytnuté dotaci z Magistrátu města Brna je 10 míst vyhrazeno pro účastníky z Brna.

 

Ukončení programu: probíhá formou individuálního nebo skupinového pohovoru, vyžaduje se účast na 80% výcvikových setkání a absolvování 40 hodin stáží v rámci drogových / adiktologických služeb dle vlastního výběru po schválení lektory. Účastníkům je vystaven certifikát s výpisem všech absolvovaných částí programu. Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst