Základní výcvik v recovery koučování


Pro ročník 2021/2022 prodlužujeme příjem přihlášek až do 31. 5.  2021!

Recovery koučování se nejčastěji využívá jako specifický druh doprovázení lidí, kteří se potýkají se závislostí, uplatnění však nachází i v jiných kontextech (duševní zdraví, sociální vyloučení). Recovery kouč je člověk, který prochází zpravidla sám zotavením a využívá svou vlastní žitou zkušenost k pomoci druhým. Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomáhajících pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej s dalšími zdroji podpory.

Základní výcvik v recovery koučování se v ČR koná podruhé a je určen zejména pro lidi s vlastní zkušeností se závislostí, kteří sami procházejí zotavením. Přijímáni budou také zájemci z řad lidí, kteří mají zkušenost se závislostí v roli rodinného příslušníka/blízkého. Na předchozím vzdělání, kvalifikaci či pracovních zkušenostech nezáleží, je však podstatné, aby měl zájemce chuť, motivaci, schopnosti a podmínky úspěšně projít poměrně intenzivním vzdělávacím programem. Vyžaduje se také odpoutání od způsobu života spojeného se závislostí a prokazatelně podniknuté kroky v rámci vlastního zotavení.

Termíny výcvikových setkání:

 • 6.-8. srpen 2021
 • 15.-17. říjen 2021
 • 3.-5. prosinec 2021
 • 4.-6. únor 2022

Výcviková skupina bude obsahovat max. 18 účastníků.

Výcviková setkání (72 hodin) budou zahrnovat jednu skupinovou supervizi a tyto tematické celky:

 • Práce s vlastní zkušeností (self-disclosure)
 • Dialogické dovednosti
 • Základy profesionálního koučování
 • Péče o sebe
 • Etické standardy pro recovery koučování
 • Kurz první pomoci
 • Kurz sebeobrany
 • Seznámení s absolventy minulých ročníků a napojení na síť recovery koučů v ČR

Součástí výcviku je absolvování stáží (40 hodin) v rámci drogových a adiktologických služeb dle výběru účastníka, po dohodě s lektory.

Tematické okruhy se mohou měnit v závislosti na průběhu kurzu.

 

Praktické informace k průběhu výcviku:

 • Víkendová setkání v srpnu, říjnu a únoru se uskuteční v Brně v prostorech Společnosti Podané ruce na Hilleho 5. Prosincové setkání proběhne na chatě, která se nachází cca 20km od Brna a je kousek od autobusové zastávky.
 • Ubytování: Náklady na ubytování si hradí účastník sám. V případě pobytu na chatě činí příspěvek na ubytování cca 500Kč na osobu/víkend. V případě setkání, která proběhnou v Brně zajistíme možnost levného ubytování v prostorách Podaných rukou (karimatka, spacák). Další variantou je ubytování u známých, rodiny či v hotelu dle vlastních preferencí a finančních možností.
 • Jídlo: Náklady na stravu si hradí každý účastník sám. V případě pobytu na chatě se budeme stravovat společně a příspěvek na jídlo bude činit 350Kč/osoba/víkend. V případě setkání, která proběhnou v Brně se na otázkách stravování domluvíme v rámci příprav na první víkendové setkání.
 • Účastníci si mohou žádat o stipendium na stravu a ubytování. Tuto žádost je třeba přiložit k motivačnímu dopisu a přihlášce do kurzu a uvést okolnosti, za kterých zájemce o tuto možnost žádá. Schválení konkrétní žádosti bude záležet na počtu žádostí, finančních prostředcích určených na stipendia a individuálním posouzení žádosti.

 

Postup přihlašování:

 • Napište motivační dopis v rozsahu 1-2 stránky A4 (1800 – 3600 znaků) a odpovězte v něm zejména na 3 otázky: 1) Jaká je vaše motivace pro vstup do základního výcviku pro recovery koučování? 2) Jakou máte představu o tom, že výcvik využijete po jeho absolvování? 3) Jaké máte od kurzu očekávání?
 • Úvaha na téma: moje cesta zotavení, jak ji chápete, kdy začala, kde se na ni nacházíte n Rozsah 1-3 strany.
 • Reference: Požádejte někoho, komu důvěřujete a kdo vás zná (může to být někdo z rodiny, kamarád/ka, kolega/kolegyně, terapeut/ka, apod.), aby krátce napsal/a, proč si myslí, že byste se měli stát recovery koučem (rozsah: ½ až 1 strana A4; 900 – 1800 znaků) a uveďte i kontakt na danou osobu.
 • Odešlete motivační dopis doporučující dopis a úvahu, jako samostatné přílohy e-mailu na adresu recovery@podaneruce.cz, a to nejpozději do 31. 5. 2021

 

O přijetí bude rozhodovat výběrová komise skládající se ze zástupců lektorského týmu a absolventů prvního běhu výcviku. Komise může požádat uchazeče o doplňující informace formou osobního, telefonického nebo Skype rozhovoru.

Vzhledem k poskytnuté dotaci z Magistrátu města Brna je 10 míst vyhrazeno pro účastníky z Brna.

Ukončení programu: probíhá formou individuálního nebo skupinového pohovoru, vyžaduje se účast na 80 % výcvikových setkání a absolvování 40 hodin stáží v rámci drogových/adiktologických služeb dle vlastního výběru po schválení lektory. Účastníkům je vystaven certifikát.

Kurz vznikl ve spolupráci skupiny Zotavení Brno a Společnosti Podané ruce o.p.s.

Lektorský tým: Robin Štoček, Pavel Nepustil, Sylva Klašková, Adina Kleinová, Zuzka Fialová, Martin Boxan, Markéta Čtvrtečková, Lukáš Kudláček, Marek Landa.