Základní výcvik v recovery koučování


Přihlášky pro ročník 2024/2025 přijímáme do 31. 5. 2024

 

Recovery koučování se nejčastěji využívá jako specifický druh doprovázení lidí, kteří se potýkají se závislostí, uplatnění však nachází i v jiných kontextech (duševní zdraví, sociální vyloučení). Recovery kouč je člověk, který prochází zpravidla sám zotavením a využívá svou vlastní žitou zkušenost k pomoci druhým. Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomáhajících pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej s dalšími zdroji podpory.

 

Základní výcvik v recovery koučování se v ČR koná již od roku 2019 a je určen zejména pro lidi s vlastní zkušeností se závislostí, kteří sami procházejí zotavením. Přijímáni budou také zájemci z řad lidí, kteří mají zkušenost se závislostí v roli rodinného příslušníka/blízkého. Na předchozím vzdělání, kvalifikaci či pracovních zkušenostech nezáleží, je však podstatné, aby měl zájemce chuť, motivaci, schopnosti a podmínky úspěšně projít poměrně intenzivním vzdělávacím programem. Vyžaduje se také odpoutání od způsobu života spojeného se závislostí a prokazatelně podniknuté kroky v rámci vlastního zotavení.

 

Termíny výcvikových setkání:

 • 20.–21. září 2024
 • 15.–16- listopad 2024
 • 17.–19. leden 2025
 • 21.–23. březen 2025

 

Výcviková skupina bude obsahovat max. 18 účastníků.

Výcviková setkání (76 hodin + 4 hodin samostudia) budou zahrnovat jednu skupinovou supervizi a tyto tematické celky:

 • Práce s vlastní zkušeností (self-disclosure)
 • Dialogické dovednosti
 • Základy profesionálního koučování
 • Péče o sebe
 • Etické standardy pro recovery koučování
 • Kurz první pomoci
 • Seznámení s absolventy minulých ročníků a napojení na síť recovery koučů v ČR

Součástí výcviku je absolvování stáží (40 hodin) v rámci drogových a adiktologických služeb dle výběru účastníka, po dohodě s lektory.

Tematické okruhy se mohou měnit v závislosti na průběhu kurzu.

 

Praktické informace k průběhu výcviku:

 • místo konání: víkendová setkání v září, listopadu 2024 a lednu, březnu 2025, se uskuteční v Brně v prostorách Podané kavárny, v krátké vzdálenosti od sídla Společnosti Podané ruce na Hilleho 5
 • ubytování: náklady na ubytování si hradí účastník sám.  V okolí Podané kavárny jsou různé levnější hotely či hostely. Další variantou je ubytování u známých, rodiny či v hotelu dle vlastních preferencí a finančních možností. Pro ty, kteří nemají možnost bydlet u známých či jim finanční situace nedovolí si po čas setkání pronajmout pokoj, nabízíme možnost přespání v Podané kavárně (karimatka, spacák).
 • jídlo: základní občerstvení – káva, voda, čaj, sušenky budou k dispozici zdarma, náklady na obědy/večeře si hradí každý účastník sám. Možné společné stravování domluvíme v rámci příprav na první víkendové setkání.  
 • platba za výcvik: platba bude rozdělena do dvou splátek, první polovina (3 000 vč. DPH) splatná v září 2024 a druhá polovina (3 000 vč. DPH) splatná v lednu 2025

 

Postup přihlašování:

 • Zaregistrujte se pomocí přihlášky na stránce
 • Napište motivační dopis v rozsahu 1-2 stránky A4 (1 800–3 600 znaků vč. mezer) a odpovězte v něm zejména na 3 otázky:
  • Jaká je vaše motivace pro vstup do základního výcviku pro recovery koučování?
  • Jakou máte představu o tom, že výcvik využijete po jeho absolvování?
  • Jaké máte od kurzu očekávání?
 • Napište úvahu na téma: moje cesta zotavení, jak ji chápete, kdy začala, kde se na ni nacházíte. Rozsah 1-3 strany A4 (1 800–5 400 znaků vč. mezer)
 • Přidejte doporučující dopis (reference) – Požádejte někoho, komu důvěřujete a kdo vás zná (může to být někdo z rodiny, kamarád/ka, kolega/kolegyně, terapeut/ka, apod.), aby krátce napsal/a, proč si myslí, že byste se měli stát recovery koučem (rozsah: ½ až 1 strana A4; 900–1 800 znaků vč. mezer) a uveďte i kontakt na danou osobu
 • Odešlete motivační dopis, doporučující dopis a úvahu, jako samostatné přílohy e-mailu na adresu recovery@podaneruce.cz, a to nejpozději do 31. 5. 2024, v akutním případě je možné telefonicky kontaktovat Zuzanu Fialovou, tel. 770154683

 

O přijetí bude rozhodovat výběrová komise skládající se ze zástupců lektorského týmu a absolventů prvního běhu výcviku. Komise může požádat uchazeče o doplňující informace formou osobního, telefonického nebo online rozhovoru.

 

Ukončení programu: formou skupinového setkání v rámci posledního víkendu, vyžaduje se 80% účast a absolvování 40 hodin stáží v rámci drogových/adiktologických služeb dle vlastního výběru po schválení lektory. Účastníkům na závěrečném setkání předán certifikát o absolvování výcviku.

 

Kurz vznikl ve spolupráci skupiny Zotavení Brno a Společnosti Podané ruce o.p.s.

 

Lektorský tým: Zuzana Fialová, Pavel, Nepustil, Robin Štoček, Martin Boxan a další.

  Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst