Základní výcvik v recovery koučování


Letošní výcvik je již kapacitně naplněn, ale pokud máte zájem o informace o dalším běhu nebo jakékoliv další dotazy ohledně recovery koučování, ozvěte se nám prosím na e-mail: recovery@podaneruce.cz a my Vám rádi odpovíme a zařadíme do databáze zájemců o další běh.

Recovery koučování se nejčastěji využívá jako specifický druh doprovázení lidí, kteří se potýkají se závislostí, uplatnění však nachází i v jiných kontextech (duševní zdraví, sociální vyloučení). Recovery kouč je člověk, který prochází zpravidla sám zotavením a využívá svou vlastní žitou zkušenost k pomoci druhým. Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomáhajících pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej s dalšími zdroji podpory.

Základní výcvik v recovery koučování se v ČR koná podruhé a je určen zejména pro lidi s vlastní zkušeností se závislostí, kteří sami procházejí zotavením. Přijímáni budou také zájemci z řad lidí, kteří mají zkušenost se závislostí v roli rodinného příslušníka/blízkého. Na předchozím vzdělání, kvalifikaci či pracovních zkušenostech nezáleží, je však podstatné, aby měl zájemce chuť, motivaci, schopnosti a podmínky úspěšně projít poměrně intenzivním vzdělávacím programem. Vyžaduje se také odpoutání od způsobu života spojeného se závislostí a prokazatelně podniknuté kroky v rámci vlastního zotavení.

 

Termíny výcvikových setkání:

 • 8.–9. 5. 2020 (online)
 • 19.–21. 6. 2020 (online)
 • 14.–16. 8. 2020
 • 4.–6. 9. 2020
 • 25.–28. 9. 2020
 • 16.–18. 10. 2020

Výcviková setkání (100 hodin) budou zahrnovat dvě skupinové supervize a tyto tematické celky:

 • Práce s vlastní zkušeností (self-disclosure)
 • Dialogické dovednosti
 • Základy koučování
 • Práce s krizí
 • Péče o sebe
 • Etické standardy pro recovery koučování
 • Kurz první pomoci
 • Kurz sebeobrany
 • Sociálně-právní systém

Součástí výcviku je absolvování stáží (40 hodin) v rámci drogových a adiktologických služeb dle výběru účastníka, po dohodě s lektory.

Tematické okruhy se mohou měnit v závislosti na průběhu kurzu.

 

Praktické informace k průběhu výcviku:

 • Na každé víkendové setkání budou rezervované chaty s kapacitou 25 osob. Spoluúčast na pronájem činí 100 Kč/víkend/osoba. Chata se nachází asi 20 km od Brna a je v blízkosti autobusové zastávky. Ubytování na chatě není povinné!
 • V okolí se nacházejí další penziony, kde se účastníci také mohou ubytovat. Tento druh ubytování nebude hrazen z projektu.
 • V případě, že budou vybráni účastníci s dětmi, kteří si nemohou zajistit hlídání, bude hlídání zajištěno.
 • Chaty disponují kuchyní. Spoluúčast na jídlo bude kolem 350Kč/víkend/osoba.

 

Postup přihlašování:

 • Zaregistrujte se pomocí elektronické přihlášky níže (výcvik je bezplatný, ale u fakturačních údajů zaklikněte “hrazen soukromě” a uveďte adresu trvalého bydliště – pokud se liší od korespondenční adresy, tu prosím uveďte do poznámky)
 • Napište motivační dopis v rozsahu 1-2 stránky A4 (1800 – 3600 znaků) a odpovězte v něm zejména na 3 otázky: 1) Jaká je vaše motivace pro vstup do základního výcviku pro recovery koučování? 2) Jakou máte představu o tom, že výcvik využijete po jeho absolvování? 3) Jaké máte od kurzu očekávání?
 • Úvaha na téma: moje cesta zotavení, jak ji chápete, kdy začala, kde se na ni nacházíte n Rozsah 1-3 strany.
 • Reference: Požádejte někoho, komu důvěřujete a kdo vás zná (může to být někdo z rodiny, kamarád/ka, kolega/kolegyně, terapeut/ka, apod.), aby krátce napsal/a, proč si myslí, že byste se měli stát recovery koučem (rozsah: ½ až 1 strana A4; 900 – 1800 znaků) a uveďte i kontakt na danou osobu.
 • Odešlete motivační dopis doporučující dopis a úvahu, jako samostatné přílohy e-mailu na adresu recovery@podaneruce.cz, a to nejpozději do 31. 1. 2020

 

O přijetí bude rozhodovat výběrová komise skládající se ze zástupců lektorského týmu a absolventů prvního běhu výcviku. Komise může požádat uchazeče o doplňující informace formou osobního, telefonického nebo Skype rozhovoru.

Vzhledem k poskytnuté dotaci z Magistrátu města Brna je 10 míst vyhrazeno pro účastníky z Brna.

Ukončení programu: probíhá formou individuálního nebo skupinového pohovoru, vyžaduje se účast na 80 % výcvikových setkání a absolvování 40 hodin stáží v rámci drogových/adiktologických služeb dle vlastního výběru po schválení lektory. Účastníkům je vystaven certifikát.

Kurz vznikl ve spolupráci skupiny Zotavení Brno a Společnosti Podané ruce o.p.s.