Informační seminář k Základnímu výcviku recovery koučování 2021


Recovery kouč neboli průvodce zotavením je člověk, který zpravidla sám prochází zotavením a využívá svou vlastní zkušenost k pomoci druhým. 

Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomoci pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej/ji s dalšími zdroji podpory.

Společnost Podané ruce podporuje vznik a rozvoj sítě recovery koučů v ČR a od srpna 2021 otevírá třetí běh výcviku recovery koučů. V případě získání dotace od Magistrátu města Brna na pilotní ověření programu bude toto vzdělávání bezplatné. 

Výcvik obsahuje celkem 72 hodin základního vzdělávacího programu, tvořeného specificky pro recovery kouče. Zahrnuje sebezkušenost, praktické nácviky a tématické semináře. 54 hodin proběhne do konce roku 2021 a zbylých 18 hodin na začátku roku 2022. Součástí výcviku jsou i povinné stáže v rámci sítě drogových a adiktologických služeb

Termíny výcviku:

  • 6.-8. srpen 2021
  • 15.-17. říjen 2021
  • 3.-5. prosinec 2021
  • 4.-6. únor 2022

 

Informace k semináři: 

Tento dvouhodinový informační seminář je určen všem zájemcům o recovery koučování z řad lidí s vlastní zkušeností se závislostí, rodinných příslušníků, ale i odborníků. 

Seminář proběhne 16. 3. 2021 od 17:00 online prostřednictvím platformy Zoom. Všem přihlášeným bude zaslán odkaz k přihlášení.

 Obsah semináře:

  • Co je to recovery koučování? (příklady ze zahraničí a vize v ČR) 
  • Představení připravovaného vzdělávacího programu (lektoři, termíny, témata)
  • Zkušenosti absolventů výcviku  
  • Profil účastníka výcvik
  • Diskuze, prostor na otázky

Seminář bude moderovat psycholog Pavel Nepustil, představí se lektorský a organizační tým výcviku a zazní zkušenosti absolventů minulých běhů. 

Účast na semináři je bezplatná, nicméně z důvodu nastavení systému a potřeby zaslání odkazu na Zoom, je nutné vyplnit přihlášku včetně mailové adresy a  fakturační adresy. Pokud nechcete uvádět vysílající organizaci nebo Vaši adresu, nemusíte, stačí do pole napsat jakýkoliv text, např.: „neuvádím“.