Sabotéři – jak rozpoznat a ovládnout mentální brzdy uvnitř naší hlavy a využít svůj potenciál naplno


Účastník bude seznámen s koncepcí sabotérů. Porozumí jednotlivým sabotérům, jejich vzniku a tomu, jaký vliv mají konkrétně na jeho život, život jeho klientů, kolegů. Výsledkem bude zvýšení schopnosti empatie k sobě, získání životního nadhledu, intenzivní osobnostní růst. Efektem je vhled účastníků do jejich vlastních životních vzorců a jejich přerámování tak, aby sebe i druhé vnímali méně kriticky a tedy i méně emotivně. Dalším z dopadů je zvýšení schopnosti práce s vlastními emocemi v krizových situacích i dlouhodobá psychohygiena vedoucí k většímu psychickému zdraví pracovníků. Jednou z nabytých dovedností je schopnost inovace mozku, což vede k většímu množství nápadů při řešení situací, kreativitě, odstupu, flexibilitě a obecně schopnosti jít dopředu i v náročných situacích. Tato technika je velmi dobře přenositelná i na klienty a ostatní kolegy. Součástí praktického tréninku je podpora všímavosti a schopnosti soustředění, která je nutná pro zasazení konceptu do života a zvýšení jeho přínosů v praxi. Účastník dostane návod na to jak v dalším životě zvyšovat PQ body svého mozku a tedy svou pozitivní inteligenci.

 

O kurzu účastníci napsali:

„Vynikající lektorka.“       

„Kurz byl geniální.“

„Bylo to skvělé a hluboké.“

 

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.