Sandplaying – možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými


U MŠMT je kurz akreditován pod názvem: Sandplaying – využití herního pískoviště při diagnostice a poradenství s dětmi i dospělými

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s možnostmi využití herního pískoviště jako prostředku komunikace při práci s klienty v sociálních službách. Účastník kurzu se seznámí s možnostmi využití jednoho z možných kreativních nástrojů pro práci s dětmi, dospělými i rodinami v oblasti poradenství.

V rámci programu si osvojí principy využívání herního pískoviště a práce s ním, pozná jeho možnosti a limity, indikace a kontraindikace použití. Účastníci budou mít vedle teoretické průpravy také vlastní sebezkušenost v roli nácvikového „klienta“ i v roli „poradce“, a tak  si osvojí základní dovednosti, jak s pískovištěm pracovat.

Pískoviště je jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s klientem v poradenství, získat o něm diagnosticky hodnotné informace a působit ve směru náhledu, přijetí či změny toho, co je potřebné. Prostřednictvím pískoviště dítě (rodina, dospělý) zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám, zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě. Pískoviště tvoří samotné přenosné pískoviště s pískem a množstvím postaviček a figurek, ze kterých můžeme stavět, tvořit, jde tedy o konkrétní, hmatatelný a velmi názorný obraz, se kterým můžeme pohybovat, experimentovat, měnit jej, sledovat jeho vývoj v čase. V rámci kurzu se účastníci naučí pracovat s pískovištěm tak, aby jej mohli flexibilně využívat v práci s rodinami a dětmi ve věku cca 3-11 let v kontextu poradenství.

Cílem kurzu není terapie a sebezkušenost. Program je zaměřen na rozvoj vlastních dovedností v oblasti výchovně-poradenské práce s klienty. Kurz může posloužit jako úvodní seznámení s možným nástrojem v rámci poradenské praxe pro zaměstnance v pomáhajících profesích (sociálních službách, školství či lékařství), osoby pečující o osobu blízkou, ale také pro veškeré zájemce o danou problematiku.

Na kurz je vhodné přinést si vlastní postavičky a figurky pro nácvik sandplayingu.