Sebepoškozování u dětí a mladistvých


Kurz je zaměřen na problematiku sebepoškozování dětí a mladistvých, obsahuje jak teoretické, tak praktické části.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s klientem se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jak pro klienta, tak pro jeho rodinu. Absolventi kurzu budou schopni motivovat klienta ke změně chování a možné léčbě, naučí se pracovat s úzkostí klientů.

Obsah

  • Úvod, definice, formy, důvody, rizikové faktory sebepoškozování, traumata
  • Komplexní posouzení situace klienta, propojení s vhodnými zdroji podpory
  • Práce s úzkostí, relaxačních techniky + nácvik
  • Motivační rozhovory a motivace ke změně + nácvik
  • Základy a principy krizové intervence a krizová pomoc + nácvik
  • Možnosti léčby a terapie v prostředí ČR 
  • Závěr