Sebepoškozování u dětí a mladistvých


Program je akreditovaný u MPSV i MŠMT pod názvem: Sebepoškozování u dětí a mladistvých

Kurz je vhodný pro začínající profesionály a pro potřeby těch, kteří s tématem již nějakou dobu přicházejí do kontaktu (např. ve formě supervizních kazuistických sdělení). Cílem kurzu není terapie, poskytne účastníkům základní ucelené informace k problematice a ukáže možnosti, jak vhodně reagovat na problémové situace s tímto jevem spojené.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině.

Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného  procesu.

Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním.

Obsah

 • Úvod, definice, formy, důvody, rizikové faktory sebepoškozování, traumata
 • Komplexní posouzení situace, propojení s vhodnými zdroji podpory
 • Práce s úzkostí, relaxačních techniky + nácvik
 • Motivační rozhovory a motivace ke změně + nácvik
 • Základy a principy krizové intervence a krizová pomoc + nácvik
 • Možnosti léčby a terapie v prostředí ČR 
 • Závěr 

 

O kurzu účastníci napsali:

„Odcházím velmi spokojená a inspirovaná.“     

„Inspirace technik pro vyrovnání se se spouštěči sebepoškozování, vytvoření pomůcek pro práci s klienty, karty s otázkami…

„Moc a moc děkuji lektorkám za super školení!!! Vnímala jsem naladění lektorek na skupiny a jejich precizní připravenost.“

„Kurz byl skvělý. Zapojila jsem se, cítila, že můžu být otevřená, dostala jsem odpovědi, nové podněty, zamyšlení nad věcí jinak.“

„Úžasné, jedno z nejlepších školení!“

„Konkrétní nástroje pomoci, techniky. Líbilo se mi časté zapojování do práce ve skupinách“. 

„Uvědomila jsem si, že je to téma jako jakékoli jiné. Zbavila jsem se obav, nabrala kompetence jak v oblasti technik, tak sebevědomí k tématu. Spoustu věcí využiju.“

 

 

 

 
   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.