Seminář Participace 2018


Seminář je realizován za podpory Statutárního města Brna.

Seminář představí několik příkladů zahraničních i tuzemských modelů participace z praxe.  Zároveň se zaměří na různá etická dilemata a překážky, které participace v oblasti sociální práce a služeb může přinášet.

Realizační tým by rád vyhověl i lidem, pro které by cena vstupu byla překážkou v účasti. Prosíme tedy zájemce, kteří by potřebovali snížení nebo odpuštění částky, aby v poznámce v přihlášce o slevu požádali a uvedli zde také důvody pro uplatnění této slevy.

Seminář je akreditován MPSV pod názvem „Aktuální trendy v případové práci a case managementu“.

Program 

Kulturní centrum Slévárna (Ve Vaňkovce 1)

9:00 – 9:30 Prezence účastníků

9:30 – 10:00 Úvodní představení – východiska semináře a naše chápání participace 

10:00 – 12:00 Tim Sampey – Designing and running peer-led services

12:00 – 12:45 Oběd

12:45 – 13:30 Markéta Geregová a studentky se zkušeností s participací ve výuce

13:30 – 14:15 Markéta Čtvrtečková a peer konzultanti

14:15 – 14:30 Coffee break

14:30 – 15:15 Eva Nováková

15:15 – 16:00 Pavel Nepustil a členové skupiny Zotavení Brno

16:00 – 16:15 Zakončení semináře

Afterparty – Bajkazyl (Dornych 420/2a)

17:30 – 18:30 Večeře

18:30 – ???  Promítání filmu + prostor pro diskusi

 

Anotace

  • Tim Sampey (Bulid on Belief, UK)

„Služby vedené peery“

Jak mohou lidé, kteří překonali závislost, začít provozovat vlastní služby bez profesionální kvalifikace či předchozích zkušenosti? Jak se takovéto služby liší od tradičních modelů léčby a pro koho jsou určeny? Jak mohou služby vedené peery přispívat k léčbě závislostí tak, aby se zlepšovaly výsledky?

 

  • Markéta Geregová a studentky se zkušeností s participací ve výuce

„Experti z praxe: participace lidí se zkušeností ve výuce sociální práce na vysoké škole“

Tento příspěvek představí dvouletou zkušenost se zapojováním lidí se zkušeností s dlouholetým užíváním drog, bezdomovectvím a prací v sexbyznysu do výuky sociální práce ve vysoké škole. Vychází z principu uznání jejich specifických zkušeností a znalostí jako rovnocenného zdroje vědění v sociální práci. Reaguje na nedostatek participace nejen v pomáhajících profesích, ale i v profesní přípravě v rámci odborného vzdělávání sociálních pracovníků.

 

  • Pavel Nepustil a členové skupiny Zotavení Brno

„Zotavení Brno a „recovery koučování“

Neformální skupina Zotavení Brno sdružující lidi procházející zotavením ze závislosti i jejich blízké vznikla nezáměrně a svým způsobem náhodně, ale již více než dva roky se pravidelně jednou měsíčně schází. Kromě sdílení a vzájemné podpory má také ambici promlouvat do městské politiky v oblasti drog a závislostí a podařilo se jí iniciovat rozjezd některých nadějných projektů. Naprosto jedinečná je pestrost a bohatost příběhů a cest k zotavení členů skupiny, která vede k atmosféře sounáležitosti a vzájemného respektu.

Příspěvek se pokusí přenést atmosféru skupiny i k účastníkům semináře a speciálně se zaměří na představení konceptu tzv. „recovery koučování“, ke kterému mnozí členové skupiny, aktuálně s podporou Společnosti Podané ruce, dlouhodobě směřují.

 

  • Eva Nováková

Eva Nováková tři roky vedla sociální službu Terénní programy SOVY pod Oblastní charitou Jihlava. Ve svém příspěvku se zaměří na zapojování Romů a překážky, které mu brání. Identifikuje způsoby, jakými je možno participaci podpořit. Hovořit bude o konkrétním příkladu zapojování Romů do přípravy revitalizace náměstí v Jihlavě a o lekcích, které z těchto snah vyvstaly. Kromě toho se zmíní i o různých neformálních aktivitách a spolupráci Romů a Neromů.

 

  • Markéta Čtvrtečková a peer konzultanti

Participativní skupina uživatelů drog vznikla pod projektem Street support cca před dvěma lety. Cesta k její dnešní podobě byla dlouhá a klikatá. Do dnešního dne skupinou prošlo cca 20 lidí. Dnes má skupina 5 stabilních členů, kteří tvoří její jádro. Svoje činnosti cílí na komunitu aktivních uživatelů drog, kde se snaží zejména o výměny injekčního materiálu, šíření zásad Harm reduction, shromažďování a předávání svých cenných zkušeností se životem s drogami a na ulici atd.

Jak tato skupina funguje? Jaká jsou její vnitřní pravidla? Jaká je vize jejích členů? Kam by chtěli svoji práci směřovat? Proč ji vlastně dělají? Na jaké překážky při své práci narážejí? Příspěvek přináší osobitý pohled na fungování participativní skupiny aktivních uživatelů drog očima jejích samotných členů.