Setkání Unie Lidí se Zkušeností se Závislostí


Seminář se koná v rámci projektu Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb.

Program

  • Prezentace projektu (představení projektu) – přednášející Bc. Martin Boxan
  • Představení Unie LZZ (shrnutí činnosti od vzniku Unie LZZ)
  • Strategický dokument Unie LZZ (prezentace obsahu dokumentu, prostor pro
    zpětnou vazbu, diskuze)
  • Směřování Unie LZZ, (inspiromat nápadů a řízená diskuze všech účastníků)

Seminář a diskuzi moderují doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. a Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

(Občerstvení zajištěno)

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.