Šetrná sebeobrana v kontextu sociální práce


Kurz se zaměřuje na šetrnou sebeobranu jak z teoretického, tak praktického hlediska se zaměřením na specifika prostředí sociálních služeb. Účastníci se dozvědí, z jakých důvodů může být klient agresivní, co je stres a jakou hraje roli v procesu agrese a násilí, aby získali náhled na možné rizikové situace. Přínosem moderní sebeobrany je důraz na prevenci samotného fyzického útoku. Nejde tedy čistě o sérii cviků pro odražení útoku agresora, ale o komplexní metodu chování a vystupování tak, aby konflikt vůbec nenastal.

Hlavní část kurzu se věnuje sebeobraně v praxi. Věnuje se jednak verbálním nástrojům a jednak fyzickým nástrojům na zvládání agresivního klienta, ale i prevenci fyzického napadení pracovníka v situacích, do kterých se při výkonu svého povolání může dostat a dostává. Společně s účastníky projdeme nezbytně nutnou právní oporu sebeobranných akcí a současně jejich přímou implementaci do konkrétních pracovních situací.

 

O kurzu napsali:

Oceňujeme flexibilitu a reflektování našich potřeb v kontextu s cílové skupiny. Potřeby různorodých pracovníků a jejich pohledy na danou problematiku, přístup či řešení byly totiž též velice pestré s ohledem na jejich pozici a situace, kdy mohou být součástí fyzické či verbální ataky.

Velkou devízou kurzu bylo samotné dvoudenní setkání, kdy člověk měl prostor po prvním dnu rozmyslet/promyslet řešené oblasti a měl tak více času ke vstřebávání a hlavně byl prostor druhý den některé oblasti/témata řešit. Dalším pozitivem byly praktické ukázky, nácviky a možnosti zkoušet různorodé techniky nejen mezi účastníky kurzu, ale také s lektory.

V rámci reflexe samotných lektorů oceňujeme jejich odbornost, ale také ideální kooperaci, která při lektorování vytvářela u účastníků pocit jistoty a bezpečného prostředí, což evokovalo v samotných účastnících důvěru, s kterou se odhodlali realizovat praktické nácviky.