Šetrná sebeobrana v kontextu sociální práce


Kurz se zaměřuje na šetrnou sebeobranu jak z teoretického, tak praktického hlediska se zaměřením na specifika prostředí sociálních služeb. Účastníci se dozvědí, z jakých důvodů může být klient agresivní, co je stres a jakou hraje roli v procesu agrese a násilí, aby získali náhled na možné rizikové situace. Přínosem moderní sebeobrany je důraz na prevenci samotného fyzického útoku. Nejde tedy čistě o sérii cviků pro odražení útoku agresora, ale o komplexní metodu chování a vystupování tak, aby konflikt vůbec nenastal.

Hlavní část kurzu se věnuje sebeobraně v praxi. Věnuje se jednak verbálním nástrojům a jednak fyzickým nástrojům na zvládání agresivního klienta, ale i prevenci fyzického napadení pracovníka v situacích, do kterých se při výkonu svého povolání může dostat a dostává. Společně s účastníky projdeme nezbytně nutnou právní oporu sebeobranných akcí a současně jejich přímou implementaci do konkrétních pracovních situací.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.