Sitting – základy práce s uživateli psychedelik


Kurz se věnuje úvodu do problematiky práce s uživateli psychedeliky. Cílem je představit a definovat jednotlivé způsoby práce (poradenský/výzkumný/krizový) s důrazem na krizovou a integrační práci s uživateli. Teoreticky a prakticky se zaměřit na dovednosti a podporu u psychedelického procesu člověka z pohledu Harm-reduction přístupu.

Program představuje a rozvíjí znalosti o účincích a rizicích jednotlivých látek a dalších proměnných ovlivňujících změněný stav vědomí (set a setting). Seznamuje s požadavky na sittera / harm-reduction pracovníka pracujícího s uživeteli psychedelik. Informuje o procesu psychedelického zážitku (příprava – zážitek – integrace) a jak s ním může účastník ze své pozice vstupovat a intervenovat.

Kurz propojuje teoretickou část, ve které představuje jednotlivé druhy práce a základní znalosti s praktickou částí, kde účastníci řeší jednotlivé praktické úkoly (dilemata, která mohou vzejít z terénní/poradenské práce). Dále se zaměřuje na praktický nácvik základních technik práce s tělem. Poslední blok se věnuje praktickému nácviku jednotlivých případových studií, kde si intervent vyzkouší v práci s uživatelem (figurantem).