Sociálně – právní minimum


Kurz si klade za cíl všeobecně seznámit pracovníka s celkovým pohledem na sociální zabezpečení, které prostřednictvím jednotlivých dávek garantuje stát v pojistném i nepojistném systému. Většinou se pracovníci, poradci či úředníci specializují jen na určitou část dávkového systému a nemají komplexní propojení s dalšími možnostmi, které by mohly napomoci řešit tíživou sociální situaci klienta. Tento kurz si klade za cíl poukázat na všechny možnosti a stručně objasnit náležitosti jednotlivých dávek a jejich souvislost (např. nemocenská a navazující invalidní důchod), případně rozdílnost (např. rozdíl mezi doplatkem na bydlení a příspěvkem na bydlení).

Struktura kurzu:

  • Seznámení se sociálním systémem (rozdělení na pojistný a nepojistný systém, podporu, pomoc a péči) a jeho ústavním a rozpočtovým základem
  • Seznámení s výpočtem hrubé a superhrubé mzdy, pojmu DPP, DPČ, zaměstnání (i malého rozsahu), OSVČ pro potřeby pojistného systému, seznámení s rozdílem mezi nezaopatřeností a vyživovací povinností (pro potřeby nepojistného systému), nadužívání pojmu „sociálka“ a „mateřská“, co a kdy se používá za přesnější pojem.
  • Důchodové, starobní, invalidní, pozůstalostní důchody a obecné podmínky, nároky a chyby ve výpočtech, vč. zdrojů, kde lze rozšířit své znalosti.
  • Nemocenské – jednotlivé dávky, obecné podmínky nároků, kdy a kdo může uplatnit.
  • Aktivní politika zaměstnanosti. Zaměřeno na podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a případně další podpory od ÚP, vysvětlení rozdílu mezi uchazečem a zájemcem.
  • Státní sociální podpora, rozdělení dávek na posuzované podle příjmu a bez příjmu, vysvětlení životního minima, společně posuzovaných osob a rozhodného období.
  • Základní informace o porodném, přídavcích na děti, příspěvku na bydlení. Provázanost nemocenského pojištění a případná návaznost do rodičovského příspěvku, základní informace o rodičovském příspěvku a pohřebném.
  • Hmotní nouze – základní informace o posuzování hmotné nouze, přiznávání příspěvku na živobytí, poukázání na rozdíl a provázanost doplatku na bydlení a dávky příspěvek na bydlení z dávek SSP, vysvětlení nároků z mimořádné okamžité pomoci.
  • Příspěvek na péči. Základní informace a postup při jeho vyřizování, nárok a posudková kritéria.
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením – základní informace o průkazech OZP, příspěvku na mobilitu a poskytování příspěvku na kompenzační pomůcky. Poukázání na možnosti získat pomůcky i ze zdravotního pojištění, případně přes nadace či prostřednictvím sociálních služeb (půjčovny).

 

O kurzu napsali:

„Kurz byl veden na vysoké odborné úrovni.“

„Dobrý kurz.“