Sociálně-právní minimum


Kurz si klade za cíl všeobecně seznámit pracovníka s celkovým pohledem na sociální zabezpečení, které prostřednictvím jednotlivých dávek garantuje stát v pojistném i nepojistném systému.

Většinou se pracovníci, poradci či úředníci specializují jen na určitou část dávkového systému a nemají komplexní propojení s dalšími možnostmi, které by mohly napomoci řešit tíživou sociální situaci klienta. Vzdělávací program si klade za cíl poukázat na všechny možnosti a stručně objasnit náležitosti jednotlivých dávek a jejich souvislost (např. nemocenská a navazující invalidní důchod), případně rozdílnost (např. rozdíl mezi doplatkem na bydlení a příspěvkem na bydlení). 

Absolvent programu se bude orientovat v současném sociálním systému, měl by být schopen v jednodušších situacích komplexní aplikace tohoto systému. Měl by zvládnout řešit situaci klienta i tak, aby sám klient pochopil, proč na něco nárok má a na něco ne (např. pokud nebyl sociálně pojištěn, nebude nárok na podporu v nezaměstnanosti či důchod). V případě dlouhodobé práce s klientem a použitím metod sociální práce, by měl být absolvent schopen uživatele vést tak, aby mohl účelně využít podporu státu.

Osnova

Sociální systémem (rozdělení na pojistný a nepojistný systém, podporu, pomoc a péči) a jeho ústavním a rozpočtovým základem.

Úvod do pojmů  (hrubá a superhrubá mzda, DPP, DPČ, zaměstnání (i malého rozsahu), OSVČ pro potřeby pojistného systému, rozdíl mezi nezaopatřeností a vyživovací povinností).

Starobní, invalidní, pozůstalostní důchody a obecné podmínky, nároky a chyby ve výpočtech, vč. zdrojů.

Nemocenské dávky, obecné podmínky nároků, kdy a kdo může uplatnit.

Aktivní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a případně další podpory od ÚP.

Státní sociální podpora (dáveky podle příjmu a bez příjmu, životní minimum, porodné, přídavky na děti, příspěvek na bydlení. Provázanost nemocenského pojištění a případná návaznost do rodičovského příspěvku, základní informace o rodičovském příspěvku a pohřebném).

Hmotná nouze (posuzování, příspěvek na živobytí, rozdíl a provázanost doplatku na bydlení a dávky, příspěvek na bydlení z dávek SSP,  mimořádná okamžitá pomoc).

Příspěvek na péči, nárok a posudková kritéria.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením, průkazy OZP, příspěvek na mobilitu a kompenzační pomůcky. Možnosti získání i ze zdravotního pojištění, případně přes nadace či prostřednictvím sociálních služeb (půjčovny).

Praktické příklady, kazuistika