Specifická prevence pro nízkoprahové programy


Kurz se zaměřuje na tvorbu a aplikaci Specifické prevence v nízkoprahových programech, která vychází z KAB modelu (Knowledge, Attitude, Behavior = vědomosti, postoje, chování).

Cílem kurzu je naučit frekventanty efektivně pracovat s KAB modelem při tvorbě prevence v jejich zařízení. Účastníci si sami vyzkouší, jaká forma prevence je pro jejich klienty nejvhodnější. 

 

Osnova kurzu

 • Harmonogram a informace o kurzu, úvod do programu, cíle programu, souhrn jednotlivých modulů.
 • Představení metodik a programu specifická prevence. Představení KAB modelu a názorné příklady z praxe, výhody modelu pro prevenci, představení struktury specifické prevence.
 • Základní informace o úvodním dotazníku specifické prevence, skupinová tvorba dotazníku, informace o dobré praxi – co se osvědčilo.
 • Realizace specifické prevence. Informace o tvorbě specifické prevence podle KAB modelu, skupinová tvorba, kvíz, dobrá praxe.
 • Informace o tvorbě závěrečného dotazníku, skupinová práce, představení vyhodnocování specifické prevence.
 • Specifika pro programy realizované v nízkoprahových zařízeních, dotazy a zpětná vazba frekventantů.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.