Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize


Podmínkou účasti na kurzu je absolvování základního kurzu krizové intervence v minimálním časovém rozsahu 16 výukových hodin. např. Základní kurz krizové intervence příp. obdobného kurzu v jiné instituci.

Cílem programu je umožnit účastníkům osvojit si znalosti specifických témat krizové intervence, seznámit je s vybranými aspekty v přístupu ke klientovi v krizi, potřebných při vedení rozhovoru, včetně navázání kontaktu, doprovázení klienta, ukončování kontaktu a předání do péče v rámci krizové pomoci. Kurz je zaměřen zejména na krize pramenící ze ztráty něčeho nebo někoho. V každém z uvedených témat budou uvedeny jednotlivé zásady pro krizovou intervenci. Kurz je určený všem pracovníkům, kterých se tato témata dotýkají, profesně i lidsky.

Struktura vzdělávacího programu:

 • Úvod do problematiky. Ztráta jako krize (kategorizace ztrát ztrát, projevy a proces ztráty).
 • Materiální ztráta a krizová pomoc (ztráta objektu, nebo prostředí, ke kterému má člověk vztah v důsledku např. rozvedu, povodně, stáří atd.).
 • Funkcionální ztráta a krizová pomoc (ztráta funkce těla, úraz, nemoc, stárnutí atd.).
 • Vztahová ztráta a krizová pomoc (ztráta příležitosti být v kontaktu, milovat a sdílet s určitou osobou, smrt, truchlení atd.).
 • Intrapsychická ztráta (ztráta naděje, svobody, očekávání, např. postižené dítě v rodině, smutek v adolescenci atd.).
 • Rolová ztráta (ztráta sociální role, nebo místa v sociální síti, např. zaměstnání, odchod do důchodu, rodinné role).
 • Systémová ztráta (např. ztráta vedení -loď bez kormidla, zrušení služeb atd.).
 • Ztráta profesionálního zájmu – krize krizového interventa (hranice vlastní odpovědnosti za klienty).
 • Spolupráce s institucemi.
 • Supervizní část.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.