(ONLINE) Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize


Z důvodu stále špatné epidemiologické situace se program bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Podmínkou účasti na kurzu je absolvování základního kurzu krizové intervence v minimálním časovém rozsahu 16 výukových hodin. např. Základní kurz krizové intervence příp. obdobného kurzu v jiné instituci.

Cílem programu je umožnit účastníkům osvojit si znalosti specifických témat krizové intervence, seznámit je s vybranými aspekty v přístupu ke klientovi v krizi, potřebných při vedení rozhovoru, včetně navázání kontaktu, doprovázení klienta, ukončování kontaktu a předání do péče v rámci krizové pomoci. Kurz je zaměřen zejména na krize pramenící ze ztráty něčeho nebo někoho. V každém z uvedených témat budou uvedeny jednotlivé zásady pro krizovou intervenci. Kurz je určený všem pracovníkům, kterých se tato témata dotýkají, profesně i lidsky.

Struktura vzdělávacího programu:

  • Úvod do problematiky. Ztráta jako krize (kategorizace ztrát ztrát, projevy a proces ztráty).
  • Materiální ztráta a krizová pomoc (ztráta objektu, nebo prostředí, ke kterému má člověk vztah v důsledku např. rozvedu, povodně, stáří atd.).
  • Funkcionální ztráta a krizová pomoc (ztráta funkce těla, úraz, nemoc, stárnutí atd.).
  • Vztahová ztráta a krizová pomoc (ztráta příležitosti být v kontaktu, milovat a sdílet s určitou osobou, smrt, truchlení atd.).
  • Intrapsychická ztráta (ztráta naděje, svobody, očekávání, např. postižené dítě v rodině, smutek v adolescenci atd.).
  • Rolová ztráta (ztráta sociální role, nebo místa v sociální síti, např. zaměstnání, odchod do důchodu, rodinné role).
  • Systémová ztráta (např. ztráta vedení -loď bez kormidla, zrušení služeb atd.).
  • Ztráta profesionálního zájmu – krize krizového interventa (hranice vlastní odpovědnosti za klienty).
  • Spolupráce s institucemi.
  • Supervizní část.