Stress management


Kurz si klade za cíl vysvětlit základní teoretické poznatky o stresu a jeho dopadu na lidský organismus v oblasti somatické, psychické a behaviorální. Na základě těchto poznatků se budeme věnovat konkrétním situacím, které stres způsobují a hledat s účastníky cesty a strategie k úspěšné adaptaci, stejně jako identifikovat strategie nefunkční. Zaměříme se na způsoby budování odolnosti, jakožto možnou prevenci vzniku chronického stresu.

V rámci kurzu považujeme stres za přirozenou součást života a budeme se zaměřovat také na jeho pozitiva, jako je význam v učení či motivaci. Účastníci budou seznámeni s konkrétními technikami stresového managementu. Kurz dává prostor k diskuzi a sdílení.

Osnova programu

 • Definice stresu, příznaky. Rozdíl mezi eustresem a distresem a význam individuální percepce. Akutní a chronický stress. Dopad stresu na organismus.
 • Typologie stresorů, praktický test (Holmes, Rahe) na stress v životě každého z účastníků.
 • Člověk ve stresu. Implicitní lymbické reakce (“fight-or flight”, “tend-and-befriend), typické rozdíly v reakcích mužů a žen. Význam stresu pro motivaci a učení, proces zpracovávání negativního zážitku, význam emoční inteligence.
 • Copingové strategie. Typologie strategií zvládání zaměření na problém, na emoce, na podporu, na smysl), maladaptivní strategie disociace, únik, sebe-vina, užívání psychoaktivních látek a alkoholu), hledání a zvědomování vlastních strategií.
 • Faktory ovlivňující odolnost (biologické, psychologicé, sociální a spirituální faktory, koncept frustrační tolerance a její zvyšování). Podmiňování a význam zkušenosti (tvorba nových vzorců chování / vyhasínání, adaptace, GAS syndrom), budování odolnosti.
 • Vztah sebevědomí a stresu. Pilíře sebevědomí (dle N. Brendena), psychologické potřeby (dle K. Grawe). Motivace a stres plynoucí z ohrožení motivačních cílů, přibližovací a avoidační chování.
 • Stres management a time management.

 

O kurzu napsali:

„Jsem ráda, že jsem kurz Stress management absolvovala. Celkově ho hodnotím, jako přínosný. Odnáším si nejen další teoretické znalosti z této oblasti, ale také zajímavé podněty k přemýšlení a sebereflexi, kde všude se mi stress promítá, s jakými stresory se setkávám, jaká je reakce těla na stress a jak se s ním vyrovnat. Kurz mi pomohl si spoustu věcí uvědomit, více zvědomit, chápat stres jako běžnou součást života a naučit se hledat cesty, jak ho zvládnout. Určitě si dokážu představit, že řadu copingových strategií využiji nejen    v práci, ale i v běžném životě. Věřím, že mě kurz posunul zase o kousek dál k tomu, jak si zvýšit frustrační toleranci a strategie, jak stres zvládnout.“

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.