Stres management


Kurz si klade za cíl vysvětlit základní teoretické poznatky o stresu a jeho dopadu na lidský organismus v oblasti somatické, psychické a behaviorální. Na základě těchto poznatků se budeme věnovat konkrétním situacím, které stres způsobují a hledat s účastníky cesty a strategie k úspěšné adaptaci, stejně jako identifikovat strategie nefunkční. Zaměříme se na způsoby budování odolnosti, jakožto možnou prevenci vzniku chronického stresu.

V rámci kurzu považujeme stres za přirozenou součást života a budeme se zaměřovat také na jeho pozitiva, jako je význam v učení či motivaci. Účastníci budou seznámeni s konkrétními technikami stresového managementu. Kurz dává prostor k diskuzi a sdílení.

Osnova programu

  • Definice stresu, příznaky. Rozdíl mezi eustresem a distresem a význam individuální percepce. Akutní a chronický stress. Dopad stresu na organismus.
  • Typologie stresorů, praktický test (Holmes, Rahe) na stress v životě každého z účastníků.
  • Člověk ve stresu. Implicitní lymbické reakce (“fight-or flight”, “tend-and-befriend), typické rozdíly v reakcích mužů a žen. Význam stresu pro motivaci a učení, proces zpracovávání negativního zážitku, význam emoční inteligence.
  • Copingové strategie. Typologie strategií zvládání zaměření na problém, na emoce, na podporu, na smysl), maladaptivní strategie disociace, únik, sebe-vina, užívání psychoaktivních látek a alkoholu), hledání a zvědomování vlastních strategií.
  • Faktory ovlivňující odolnost (biologické, psychologicé, sociální a spirituální faktory, koncept frustrační tolerance a její zvyšování). Podmiňování a význam zkušenosti (tvorba nových vzorců chování / vyhasínání, adaptace, GAS syndrom), budování odolnosti.
  • Vztah sebevědomí a stresu. Pilíře sebevědomí (dle N. Brendena), psychologické potřeby (dle K. Grawe). Motivace a stres plynoucí z ohrožení motivačních cílů, přibližovací a avoidační chování.
  • Stres management a time management.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.