ZRUŠENO (ONLINE) Stress management


Z důvodu nízkého počtu přihlášených kurz bohužel zrušen.

 

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Kurz si klade za cíl vysvětlit základní teoretické poznatky o stresu a jeho dopadu na lidský organismus v oblasti somatické, psychické a behaviorální. Na základě těchto poznatků se budeme věnovat konkrétním situacím, které stres způsobují a hledat s účastníky cesty a strategie k úspěšné adaptaci, stejně jako identifikovat strategie nefunkční. Zaměříme se na způsoby budování odolnosti, jakožto možnou prevenci vzniku chronického stresu.

V rámci kurzu považujeme stres za přirozenou součást života a budeme se zaměřovat také na jeho pozitiva, jako je význam v učení či motivaci. Účastníci budou seznámeni s konkrétními technikami stresového managementu. Kurz dává prostor k diskuzi a sdílení.

Osnova programu

  • Definice stresu, příznaky. Rozdíl mezi eustresem a distresem a význam individuální percepce. Akutní a chronický stress. Dopad stresu na organismus.
  • Typologie stresorů, praktický test (Holmes, Rahe) na stress v životě každého z účastníků.
  • Člověk ve stresu. Implicitní lymbické reakce (“fight-or flight”, “tend-and-befriend), typické rozdíly v reakcích mužů a žen. Význam stresu pro motivaci a učení, proces zpracovávání negativního zážitku, význam emoční inteligence.
  • Copingové strategie. Typologie strategií zvládání zaměření na problém, na emoce, na podporu, na smysl), maladaptivní strategie disociace, únik, sebe-vina, užívání psychoaktivních látek a alkoholu), hledání a zvědomování vlastních strategií.
  • Faktory ovlivňující odolnost (biologické, psychologicé, sociální a spirituální faktory, koncept frustrační tolerance a její zvyšování). Podmiňování a význam zkušenosti (tvorba nových vzorců chování / vyhasínání, adaptace, GAS syndrom), budování odolnosti.
  • Vztah sebevědomí a stresu. Pilíře sebevědomí (dle N. Brendena), psychologické potřeby (dle K. Grawe). Motivace a stres plynoucí z ohrožení motivačních cílů, přibližovací a avoidační chování.
  • Stres management a time management.

 

O kurzu napsali:

„Jsem ráda, že jsem kurz Stress management absolvovala. Celkově ho hodnotím, jako přínosný. Odnáším si nejen další teoretické znalosti z této oblasti, ale také zajímavé podněty k přemýšlení a sebereflexi, kde všude se mi stress promítá, s jakými stresory se setkávám, jaká je reakce těla na stress a jak se s ním vyrovnat. Kurz mi pomohl si spoustu věcí uvědomit, více zvědomit, chápat stres jako běžnou součást života a naučit se hledat cesty, jak ho zvládnout. Určitě si dokážu představit, že řadu copingových strategií využiji nejen    v práci, ale i v běžném životě. Věřím, že mě kurz posunul zase o kousek dál k tomu, jak si zvýšit frustrační toleranci a strategie, jak stres zvládnout.“