Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I.


Kurz je určený pro pracovníky pracující v sociálních službách, kteří pracují s mladými lidmi s rizikovým chováním nebo s mládeži ze  sociálně vyloučeného prostředí a chtějí při své práci využít metody zážitkové pedagogiky a načerpat nové podněty a inspiraci.

Využití metod zážitkové pedagogiky v sociálních službách otevírá prostor pro vtažení klienta do předem naplánovaných aktivit a často náročných činností s aktivní účastí klienta, které prostřednictvím nenucených a neformálních metod napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci klienta ke změně jeho chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě.                                                    

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky jak s teoretickým rámcem, tak i praktickými aplikacemi metod zážitkové pedagogiky využitelné v sociálních službách. Účastníci se naučí jak sestavit optimální program či vzdělávací blok zábavně a interakčně pro danou skupinu účastníků s využitím metod ZP. Získají dovednosti jak vytvořit a uvést vlastní hru a jak vést tým spolupracovníků a skupinu. Účastníci programu získají kompetence a praktické zkušenosti pro tvorbu zážitkových programů a vyzkoušejí si sami na sobě probrané teoretické poznatky a jejich aplikaci při tvorbě konkrétní zakázky a naučí se s ní pracovat. Absolventi kurzu budou vybaveni zásobou her, aktivit, technik a modelových situací, které uplatní ve své praxi.  Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.