Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I.


Kurz je určený pro pracovníky pracující v sociálních službách, kteří pracují s mladými lidmi s rizikovým chováním nebo s mládeži ze  sociálně vyloučeného prostředí a chtějí při své práci využít metody zážitkové pedagogiky a načerpat nové podněty a inspiraci.

Využití metod zážitkové pedagogiky v sociálních službách otevírá prostor pro vtažení klienta do předem naplánovaných aktivit a často náročných činností s aktivní účastí klienta, které prostřednictvím nenucených a neformálních metod napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci klienta ke změně jeho chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě.                                                    

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky jak s teoretickým rámcem, tak i praktickými aplikacemi metod zážitkové pedagogiky využitelné v sociálních službách. Účastníci se naučí jak sestavit optimální program či vzdělávací blok zábavně a interakčně pro danou skupinu účastníků s využitím metod ZP. Získají dovednosti jak vytvořit a uvést vlastní hru a jak vést tým spolupracovníků a skupinu. Účastníci programu získají kompetence a praktické zkušenosti pro tvorbu zážitkových programů a vyzkoušejí si sami na sobě probrané teoretické poznatky a jejich aplikaci při tvorbě konkrétní zakázky a naučí se s ní pracovat. Absolventi kurzu budou vybaveni zásobou her, aktivit, technik a modelových situací, které uplatní ve své praxi. 

Struktura programu:

  • Úvod do zážitkové pedagogiky, význam hry, cíle a témata ZP, reflexe.
  • Příprava a uvádění her. Zaměření, cíl, volba metod.
  • Motivace hráčů do hry.
  • Před hrou a během hry. Motivace na další herní projektování. Role ve skupině, práce ve dvojicích, malá a velká skupina.
  • Typy her podle prostředí a cíle hry.

 Hry na rozvoj: Intelektu, Tvořivosti.

 Hry na rozvoj: Sociálních dovedností, Motoriky a pohybových schopností.

 Hry na rozvoj: Vůle, Sebepojetí.

  • Kombinované hry. Speciální hry – na rozehřátí, pro navození atmosféry, důvěry, uvolnění.