Teorie citové vazby v pomáhajících profesích


Teorie citové vazby představuje východisko pro porozumění problémům a následným intervencím v sociálních službách, v oblasti prevence a péče o duševní zdraví, v oblasti rané péče včetně systému adopcí a pěstounských rodin. Současná teorie citové vazby umožňuje porozumět mechanismům rozvoje kognitivních, afektivních a sociálních dovedností jedince ve vztahovém kontextu. Kurz je zaměřen na přehled vývoje teorie citové vazby, seznámení s aktuálními poznatky v oblasti teorie citové vazby, věnuje se také interdisciplinárnímu a integrativnímu potenciálu současné teorie citové vazby a aplikaci těchto poznatků v různých pomáhajících profesích Teoretické poznatky budou obohaceny o příklady z praxe, interaktivní formy společné práce a nácvik některých dovedností (např. reflektující schopnosti, vedení rozhovoru zaměřeného na zkušenost citové vazby včetně narativní dovednosti
apod.). 

 

Osnova kurzu:

Úvodní blok. Vzájemné seznámení, očekávání, potřeby   

Historie konceptu citové vazby

Současný společenský kontext, příklad z praxe 

Další vývoj teorie citové vazby 

Dozvuky prvního dne. Otázky, náměty, vlastní příklad k diskusi. Současné pojetí teorie citové vazby     

Napříč obory: tělo, mysl, vztah. Perspektiva interpersonální neurobiologie   

Integrativní pojetí. Klíčové dovednosti vycházející ze současné teorie citové vazby. Aplikace v různých pomáhajících profesích. 

 

 

 

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.