Attachment_Teorie citové vazby v pomáhajících profesích s MUDr. Davidem Skorunkou


Teorie citové vazby představuje východisko pro porozumění problémům a následným intervencím v sociálních službách, v oblasti prevence a péče o duševní zdraví, v oblasti rané péče včetně systému adopcí a pěstounských rodin. Současná teorie citové vazby umožňuje porozumět mechanismům rozvoje kognitivních, afektivních a sociálních dovedností jedince ve vztahovém kontextu.

Kurz je zaměřen na přehled vývoje teorie citové vazby, seznámení s aktuálními poznatky v oblasti teorie citové vazby, věnuje se také interdisciplinárnímu a integrativnímu potenciálu současné teorie citové vazby a aplikaci těchto poznatků v různých pomáhajících profesích. Teoretické poznatky budou obohaceny o příklady z praxe, interaktivní formy společné práce a nácvik některých dovedností (např. reflektující schopnosti, vedení rozhovoru zaměřeného na zkušenost citové vazby včetně narativní dovednosti apod.). 

Osnova kurzu:

 • Historie konceptu citové vazby.
 • Současný společenský kontext, reflexe a související výzvy pro pomáhající profese (zejm. sociální sféru). Příklad z praxe a jejich rozbor. 
 • Další vývoj teorie citové vazby. Snahy o zpřesnění kategorizace, další výzkum a přínos pro praxi. Dovednosti a sebepoznání. Reflexe vlastní vývojové zkušenosti a jejího možného vlivu na výběr a zvládání profese.
 • Současné pojetí teorie citové vazby. Tělo, emoce, kognitivní procesy a chování v rámci citové vazby. Příklad z praxe.
  Dynamický vývojový model. Citová vazba v dospělosti. Rozbor příkladů z praxe.
 • Napříč obory: tělo, mysl, vztah. Perspektiva interpersonální neurobiologie. Příklady z praxe.
 • Integrativní pojetí. Klíčové dovednosti vycházející ze současné teorie citové vazby. Aplikace v různých pomáhajících profesích. 

 

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.