Tvorba zážitkových preventivních programů


Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Tvorba školních zážitkových preventivních programů

Cílem vzdělávacího programu je osvojení základních dovedností a znalostí potřebných ke tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování. Program kurzu je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů. Při použití žádoucích metod umožní tyto dovednosti účastníkům preventivně působit na děti a mládež a prostřednictvím nenucených a neformálních metod napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci klienta ke změně jeho chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě. Kurz je vhodný pro lektory PP, psychology, pracovníky nízkoprahových center a další pracovníky v sociálních službách pracujícími s mládeží s rizikovým chováním, pracovníky volnočasových center, pedagogické pracovníky, metodiky prevence, studenty, dobrovolníky.

V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek. 

Osnova

 • Základní principy zážitkové pedagogiky                                              
  • možnosti her a práce s herním principem,
  • typy a cíle her. 
 • Nejčastěji používané metody dramatické výchovy v prevenci rizikového chování
  • přehled a typy jednotlivých metod (pantomimicko-pohybové metody, verbálně zvukové metody, grafické a písemné metody, materiálně technické metody),
  • cíle metod a použití konkrétních nástrojů. 
 • Struktura, fáze a obsah prožitkové lekce                                             
  • popis a cíl jednotlivých částí prožitkových lekcí,
  • nejčastější chyby při vytváření prožitkových lekcí. 
 • Workshop: tvorba prožitkové lekce zaměřené na konkrétní téma, cílovou skupinu a její potřeby                                                                                          
  • práce ve skupinách – vytváření konkrétního programu,
  • ověřování a základní evaluace programů. 
 • Příklady dobré praxe, závěr kurzu, zhodnocení.                                                                         
  • inspirace z praxe,
  • prezentace úspěšných programů.

 

Účastníci o kurzu napsali:

 • Jsem za kurz moc vděčná. Dalo mi to pocit, že i prevence se dá dělat zábavě. 
 • Naučila jsem se spoustu technik, které bych ráda použila. Hodně praktických příkladů proložených teorií. 
 • Naučila jsem se jak postupovat a čeho se vyvarovat při tvorbě programu. Jak pracovat s cílem a energií. 
 • Děkujeme, že kurz bylo možné realizovat i na klíč. Věříme, že nabité vědomosti využijeme týmově v praxi. 
 • Poprvé trochu chápu, k čemu je divadlo :).

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.