(ONLINE) Úvod do dluhového poradenství


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Cílem kurzu je získání základních informací a poznatků z oblasti dluhové problematiky se zadluženým klientem a poskytnutí základů dluhového poradenství. Program představí postupy a metody dluhového poradenství, základní znalosti vymáhacího procesu, limity práce se zadluženým klientem, právní pojmy a postupy exekučního a insolvenčního práva. Účastníci získají vědomosti a dovednosti pro základní radu klientovi v dluzích, případně jeho nasměrování na další pomoc. Získané poznatky budou sloužit i jako prevence nevhodného zadlužení pro práci s dlužníky z různých věkových a cílových skupin vč. starobní, invalidní důchodce, mladistvé, klienty na ÚP, po výkonu trestu pro různorodou trestnou činnost, muži a ženy na MD. Dalším z cílů programu je osvojení si možností, jak chránit klienty, praktická práce se zadluženým nemajetným klientem nebo klientem s nízkým příjmem.