Úvod do dluhového poradenství


Cílem kurzu je získání základních informací a poznatků z oblasti dluhové problematiky se zadluženým klientem a poskytnutí základů dluhového poradenství. Program představí postupy a metody dluhového poradenství, základní znalosti vymáhacího procesu, limity práce se zadluženým klientem, právní pojmy a postupy exekučního a insolvenčního práva. Účastníci získají vědomosti a dovednosti pro základní radu klientovi v dluzích, případně jeho nasměrování na další pomoc. Získané poznatky budou sloužit i jako prevence nevhodného zadlužení pro práci s dlužníky z různých věkových a cílových skupin vč. starobní, invalidní důchodce, mladistvé, klienty na ÚP, po výkonu trestu pro různorodou trestnou činnost, muži a ženy na MD. Dalším z cílů programu je osvojení si možností, jak chránit klienty, praktická práce se zadluženým nemajetným klientem nebo klientem s nízkým příjmem.