Úvod do problematiky poruch příjmu potravy


Základní ucelené informace k problematice poruch příjmu potravy.

Charakteristika kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům základní ucelené informace k problematice poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie aj.) a ukázat možnosti, jak vhodně reagovat na problémové situace s tímto jevem spojené. Vzdělávací program umožní účastníkům v základních bodech porozumět člověku s problémem poruchy příjmu potravy, naučí se rozpoznat varovné signály tohoto onemocnění u klienta. Účastníci se dozvědí informace, kam se v případě potřeby obracet pro radu či odbornou konzultaci. Součástí semináře jsou i reflexe případů z praxe a ukázky kazuistik.

Témata kurzu

 • Rozdělení poruch příjmu potravy a jejich příznaky – mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, stručný přehled diagnostických kritérií, kazuistické příklady.
 • Základní modely vzniku a rozvoje poruch příjmu potravy – biologické faktory, sociokulturní faktory, psychologické faktory, stresující životní události, osobnost a další psychické charakteristiky, rodinné prostředí.
 • Kazuistiky – ilustrace zdravotních, sociálních a psychických  souvislostí/následků prostřednictvím kazuistik.
 • Přehled základních prvků a směrů léčby: hospitalizace, ambulantní péče, psycho-terapie, psychofarmako-terapie, nutriční terapie, podpůrné služby a návazné/ následné služby, svépomoc-né skupiny, práce s motivací.
 • Představení základních možností psychosociální pomoci – case management v práci s klientem, role sociální pracovníka, poradenství v internetovém prostředí
 • Závěrečné shrnutí, reflexe účastníků, reflexe lektorky


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.