Úvod do problematiky práce s agresí klienta


Kurz je zaměřen především na získání základních teoretických východísk a informací týkajících se situací spojených s různě projevovanou agresí u klientů sociálních služeb. Kurz nabídne účastníkům možnosti jak agresi předcházet a jak zvládat a řešit situace, kdy dochází k různým formám verbální i neverbální agrese. Prostor bude i pro nácvik praktických intervencí při zvládání agrese klienta s ohledem zachování respektu a důstojnosti klienta.

Osnova kurzu:

  • Úvod do problematiky. Teorie – definice agrese. Agresivita, management agrese, deprivace, frustrace, manipulace, asertivita, stupně a fáze agrese. 
  • Verbální komunikace a projevy agrese. Konstruktivní a destruktivní komunikace, pozitivní a negativní pohled. Mantinely bezpečných a rizikových způsobů vedení komunikace.
  • Neverbální komunikace a projevy agrese. Mimoslovní signalizace agresivity. Řeč těla jako signalizace eskalace napětí. Rozpoznání jednotlivých signálů agresivity.
  • Nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací. Závěr, zpětná vazba, zhodnocení.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.