Úvod do problematiky práce s agresí klienta


Program je u MŠMT akreditován jako Úvod do problematiky práce s agresí u dětí, žáků a studentů.

Kurz je zaměřen především na získání základních teoretických východisk a informací týkajících se situací spojených s různě projevovanou agresí u klientů sociálních služeb. Kurz nabídne účastníkům možnosti jak agresi předcházet a jak zvládat a řešit situace, kdy dochází k různým formám verbální i neverbální agrese. Prostor bude i pro nácvik praktických intervencí při zvládání agrese klienta s ohledem zachování respektu a důstojnosti klienta.

Osnova kurzu:

 • Úvod do problematiky. Teorie – definice agrese. Agresivita, management agrese, deprivace, frustrace, manipulace, asertivita, stupně a fáze agrese. 
 • Verbální komunikace a projevy agrese. Konstruktivní a destruktivní komunikace, pozitivní a negativní pohled. Mantinely bezpečných a rizikových způsobů vedení komunikace.
 • Neverbální komunikace a projevy agrese. Mimoslovní signalizace agresivity. Řeč těla jako signalizace eskalace napětí. Rozpoznání jednotlivých signálů agresivity.
 • Nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací. Závěr, zpětná vazba, zhodnocení.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.