(Online) Úvod do problematiky práce s agresí klienta


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Program je u MŠMT akreditován jako Úvod do problematiky práce s agresí u dětí, žáků a studentů.

Kurz je zaměřen především na získání základních teoretických východisk a informací týkajících se situací spojených s různě projevovanou agresí u klientů sociálních služeb. Kurz nabídne účastníkům možnosti jak agresi předcházet a jak zvládat a řešit situace, kdy dochází k různým formám verbální i neverbální agrese. Prostor bude i pro nácvik praktických intervencí při zvládání agrese klienta s ohledem zachování respektu a důstojnosti klienta.

Osnova kurzu:

  • Úvod do problematiky. Teorie – definice agrese. Agresivita, management agrese, deprivace, frustrace, manipulace, asertivita, stupně a fáze agrese. 
  • Verbální komunikace a projevy agrese. Konstruktivní a destruktivní komunikace, pozitivní a negativní pohled. Mantinely bezpečných a rizikových způsobů vedení komunikace.
  • Neverbální komunikace a projevy agrese. Mimoslovní signalizace agresivity. Řeč těla jako signalizace eskalace napětí. Rozpoznání jednotlivých signálů agresivity.
  • Nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací. Závěr, zpětná vazba, zhodnocení.