Úvod do první pomoci při šikanování


Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Výcvikový a prožitkový vzdělávací program je rozdělen do celkem čtyř částí, které frekventanty provedou nejen teoretickými základy, ale i praktickými postupy a strategiemi řešení šikany doplněnými o kazuistiky z praxe v pomáhajících profesích a nácviky potřebných postupů první pomoci při šikanování. Pozornost je věnována i specifické formě šikany – kyberšikaně.

Obsahová struktura:

  • Úvod k problematice šikany, sdílení zdrojů informací.
  • Formy a stádia vývoje šikany v praxi. Důležitost prevence šikany.
  • Formy: šikana x kyberšikana, přímá x nepřímá. Rozdíl mezi šikanou a problémovým chováním.
  • Specifika kyberšikany.
  • Strategie pomoci v jednotlivých stádiích šikany, praktický nácvik postupu řešení. Metodika postupu při řešení počáteční a pokročilé fáze šikany, postupy při sběru informací při podezření na šikanu, typy vedení rozhovoru s aktéry šikany, volba strategie řešení.
  • Psychohygiena při řešení šikany a zdroje podpory.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.