Úvod do první pomoci při šikanování


„Z důvodu náhlého onemocnění jednoho z lektorů jsme nuceni kurz Úvod do první pomoci při šikanování přesunout z původního termínu 27. 10. 2021 na náhradní termín 7. 12. 2021. Přihlášení účastníci budou kontaktování telefonicky i prostřednictvím emailové zprávy. Děkujeme za pochopení.“

 

Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Výcvikový a prožitkový vzdělávací program je rozdělen do celkem čtyř částí, které frekventanty provedou nejen teoretickými základy, ale i praktickými postupy a strategiemi řešení šikany doplněnými o kazuistiky z praxe v pomáhajících profesích a nácviky potřebných postupů první pomoci při šikanování. Pozornost je věnována i specifické formě šikany – kyberšikaně.

Obsahová struktura:

 • Úvod k problematice šikany, sdílení zdrojů informací.
 • Formy a stádia vývoje šikany v praxi. Důležitost prevence šikany.
 • Formy: šikana x kyberšikana, přímá x nepřímá. Rozdíl mezi šikanou a problémovým chováním.
 • Specifika kyberšikany.
 • Strategie pomoci v jednotlivých stádiích šikany, praktický nácvik postupu řešení. Metodika postupu při řešení počáteční a pokročilé fáze šikany, postupy při sběru informací při podezření na šikanu, typy vedení rozhovoru s aktéry šikany, volba strategie řešení.
 • Psychohygiena při řešení šikany a zdroje podpory.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.