Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy


„Z důvodu epidemiologické situace a s ní souvisejícím nařízením vlády jsme byli nuceni kurz odložit. Po dohodě s lektorem jsme stanovili nový termín kurzu z původního 20. 11. 2020 na 4. 6. 2021. Přihlášení účastníci budou o změně informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.  Děkujeme za pochopení.“

 

Kurz reaguje na významné zastoupení duševních obtíží u uživatelů drog. Jeho cílem je úvodní seznámení účastníků se základními teoretickými východisky a informacemi z psychiatrické problematiky pro pomáhající profese s ohledem na problematiku návykového chování. Účastníci kurzu získají základní orientaci v klasifikaci psychických poruch a onemocnění tak, aby byli schopni identifikovat tyto obtíže u klientů a znali postupy práce s těmito klienty v dualitě návykového chování/duševních obtíží včetně možností intervencí či spolupráce s lékařskými profesemi.

Vzdělávací program nabízí prostor pro zvýšení citlivosti, zaznamenání a rozlišení duševních obtíží u těchto klientů. Vzdělávací program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, převážně v kontaktních centrech či jiných zařízeních v přímém kontaktu s uživateli drog, se zájmem o rozšíření znalostí problematiky souběhu takto významově i intervenčně obtížné klientely.

Obsahová struktura kurzu

  • Úvod do problematiky duševních poruch a onemocnění, terminologie, diagnostická kritéria a manuály.
  • Typy duševních poruch a onemocnění, duální diagnózy s ohledem na problematiku návykového chování, vliv poruch na chování klienta v různých rovinách pohledu.
  • Možnosti léčby v psychiatrii – rozdělení, metody. Základní postupy, identifikace poruch u uživatelů návykových látek a další postupy práce s těmito klienty, včetně možností intervencí či spolupráce s lékařskými profesemi.
  • Psychofarmaka. Dělení, indikace, nežádoucí účinky.
  • Nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací. Modelové situace.