Systemická práce s páry a s rodinami


Kurz se skládá ze dvou samostatných akreditací: Úvod do systemické práce s páry a rodinami v časovém rozsahu 8 výukových hodin a Systemická práce s páry a rodinami v praxi v časovém rozsahu 8 výukových hodin.

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků se základním rámcem systemických přístupů a s možnostmi, jak využít těchto přístupů při práci s klienty v sociálních službách. Kurz se věnuje základním dovednostem pro vedení konzultací s párem nebo s celou rodinou, zaměří se na rozvoj schopností účastníků napomáhat při dojednávání cílů spolupráce při párovém a rodinném sezení, účastníci se naučí pracovat se zdroji klienta a systémem v němž se pohybuje (rodina, komunita…), naučí se reflektovat proces práce s klienty. Účastníci se seznámí s otázkami po pozitivních výjimkách, naučí se správně vystavět otázku po zázraku a pracovat s obsahy změny, zvládnout způsob práce se škálovacími otázkami, naučí se udržet rozhovor zaměřený na řešení nikoliv na problém apod. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale představené techniky si sami vyzkouší na modelových situacích.

Struktura programu:

  • Obecný rámec systemického přístupu a přístupu zaměřeného na řešení.
  • Specifické otázky práce s páry a rodinami – vytváření bezpečí, připojování, neutralita/stranění všem.
  • Dojednávání cílů, zázračná otázka v konzultaci s páry a rodinami.
  • Škálování, otázka po pozitivních výjimkách a cirkulární dotazovaní.