Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých


(jedná se o přeložený kurz ze 17. 6. – 18. 6. 2024)

Kurz je zaměřen na seznámení se základními diagnostickými a poradenskými přístupy k úzkostným a psychosomatickým projevům u dětí a adolescentů. Cílem kurzu je orientace v základní problematice poradenské práce s dítětem (adolescentem) s úzkostnými či psychosomatickými projevy a jeho rodinou, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vhodného navázání kontaktu s klientem, nastavení settingu a plánování intervence s ohledem na vývojové potřeby dítěte (resp. adolescenta) a jeho specifické projevy. Důraz je kladen zejména na motivaci klienta a jeho rodiny, nastavení bezpečného a zároveň pevného rámce poradenství a seznámí se s možnostmi a limity této práce. Kurz kombinuje teoretický výklad s praktickými ukázkami z poradenské praxe. Je vhodný jak pro sociální pracovníky v jejich poradenské práci, tak i pro pracovníky v sociálních službách, kterým zorientování se v dané problematice a porozumění úzkostným projevům u dětí pomůže v jejich každodenním kontaktu s cílovou skupinou.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.