(ONLINE) V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích


Z důvodu platného opatření vlády v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací se program bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy

Cílem kurzu je získání či navýšení finanční gramotnosti u pracovníků v pomáhajících profesích tak, aby byli schopni jak předcházet nevhodnému zadlužení, tak i řešit předluženost u svých klientů. Absolventi kurzu získají dále přehled o finančních pojmech, finančních produktech a jejich praktickém využití v práci s klienty sociálních služeb.

Během výuky budou účastníci kurzu prakticky řešit modelové situace (modelová domácnost), seznámí se vzory smluv, podáními k soudu, návrhy na povolení oddlužení, nekalými praktikami poskytovatelů úvěrů aj. Získané poznatky budou sloužit i jako prevence nevhodného zadlužení, i pro práci s dlužníky. Dalším z cílů programu je předání základních znalosti vymáhacího procesu, znalost zákonných postupů a osvojení si možností, jak chránit klienty, praktická práce s dokumentaci klientů, získání dovedností napsat podání k soudu, exekutorovi i vyjednávání s věřiteli.

Struktura programu:

 • Úvod do problematiky dluhů a dluhového poradenství
 • Pravidla hospodaření. Tvorba rezerv, finanční produkty ošetřující rodinný rozpočet, příjmy, výdaje a spoření, práce s modelovou rodinnou.
 • Zásady zodpovědného zadlužování.  ¨
 • Co nikdy nepodepsat ve smlouvě.
 • Práce se vzory smluv.
 • Nekalé praktiky poskytovatelů úvěru.
 • Neschopnost splácet.
 • Vymahačský proces, registry dlužníků.
 • Životní události, společné jmění manželů, dědictví apod.
 • Exekuční proces
 • Práva a povinnosti dlužníka, práva a povinnosti exekutora, exekuce v praxi, jak se bránit.
 • Práce s blízkými dlužníků. Ochrana blízkých před dluhy dlužníka. Rizika.
 • Práce s dlužníky. Klient s minimálním příjmem, splátkové kalendáře, plán věřitelů, vyjednávání s věřiteli.
 • Insolvence – insolvenční řízení v praxi, novela IZ