V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích


Cílem kurzu je získání či navýšení finanční gramotnosti u pracovníků v pomáhajících profesích tak, aby byli schopni jak předcházet nevhodnému zadlužení, tak i řešit předluženost u svých klientů. Absolventi kurzu získají dále přehled o finančních pojmech, finančních produktech a jejich praktickém využití v práci s klienty sociálních služeb.

Během výuky budou účastníci kurzu prakticky řešit modelové situace (modelová domácnost), seznámí se vzory smluv, podáními k soudu, návrhy na povolení oddlužení, nekalými praktikami poskytovatelů úvěrů aj. Získané poznatky budou sloužit i jako prevence nevhodného zadlužení, i pro práci s dlužníky. Dalším z cílů programu je předání základních znalosti vymáhacího procesu, znalost zákonných postupů a osvojení si možností, jak chránit klienty, praktická práce s dokumentaci klientů, získání dovedností napsat podání k soudu, exekutorovi i vyjednávání s věřiteli.

Struktura programu:

 • Úvod do problematiky dluhů a dluhového poradenství
 • Pravidla hospodaření. Tvorba rezerv, finanční produkty ošetřující rodinný rozpočet, příjmy, výdaje a spoření, práce s modelovou rodinnou.
 • Zásady zodpovědného zadlužování.  ¨
 • Co nikdy nepodepsat ve smlouvě.
 • Práce se vzory smluv.
 • Nekalé praktiky poskytovatelů úvěru.
 • Neschopnost splácet.
 • Vymahačský proces, registry dlužníků.
 • Životní události, společné jmění manželů, dědictví apod.
 • Exekuční proces
 • Práva a povinnosti dlužníka, práva a povinnosti exekutora, exekuce v praxi, jak se bránit.
 • Práce s blízkými dlužníků. Ochrana blízkých před dluhy dlužníka. Rizika.
 • Práce s dlužníky. Klient s minimálním příjmem, splátkové kalendáře, plán věřitelů, vyjednávání s věřiteli.
 • Insolvence – insolvenční řízení v praxi, novela IZ

O kurzu napsali:

„Byla jsem velmi spokojena se skvělou připraveností lektorek a jejich znalostmi a dovednostmi.“