VSTUPNÍ KURZ – Představení systému služeb v oblasti závislostí (pouze pro nové pracovníky SPR o.p.s.)


Další plánované termíny vstupního kurzu: 21. března 2024 – Brno, 13. června 2024 – Olomouc

 

Jedná se o vstupní kurz Společnosti Podané ruce, který by každý nový pracovník/pracovnice měl/a absolvovat do 3 měsíců po nástupu.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Představení systému služeb v oblasti závislostí

Cílem vzdělávacího programu je seznámení se s poselstvím, historii a filozofii práce s klienty sociálních služeb zaměřených na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek (adiktologických služeb). Zaměříme se na představení základních prvků systému služeb pro uživatele návykových látek, vnitřních procesů organizace působící v této oblasti, její hierarchie, způsobů financování služeb, multidisciplinární přístup, etické principy, spolupráci s dalšími organizacemi působícími na poli závislostí. Poskytneme základní orientaci a přehled v problematice drogových závislostí na látkových a nelátkových drogách v jednotlivých typech služeb poskytujících pomoc klientům v obtížné životní situaci v jakékoliv fázi závislostí. Představeny budou služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, harm reduction, programů snižování negativních důsledků rizikového chování pro děti a mládež, duševního zdraví, následné péče a dalších specifických programů.

O kurzu napsali:

„Výborný úvod do systému služeb, přehled o fungování společnosti, zajímavé příběhy z praxe.“

„Myslím, že je kurz důležitý a obohacující, dobrý nápad!“

„Informace byly předány poutavě (ne suše) a jde vidět, že lektoři mají velké zkušenosti.“