Využití metody focusingu v pomáhajících profesích


Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Využití metody focusingu.

Cílem kurzu je vybavit účastníky účinnými nástroji pro zvládání emocí u sebe i svých klientů prostřednictvím metody focusingu. Tato metoda rozvíjí schopnosti sebereflexe, sebepoznávání, empatie i sebeovládání. Účastník poté dokáže v zátěžových interakcích přesněji rozlišovat rovinu emoční, racionální a tělesnou. Kurz otevírá možnosti duševní hygieny a sebepéče pro pomáhající profese.

Struktura programu

Úvod do problematiky. Hmat a dotyk jako důležitý zdroj pro uklidnění ve stresových situacích. Uvědomování si různých kvalit dotyku skrze předměty. Praktická cvičení.

6 kroků focusingu. Fáze focusingu, možnosti využití metody focusing, praktické příklady. Rozlišování mezi racionální, emoční a tělesnou rovinou v interakci, představy, myšlenky, emoce, tělesné cítění.

Nácvik metody focusingu (šest kroků):

  1. zklidnění sebe sama,
  2. introspekce – vnímání těla,
  3. pozorování kvality prožitku,
  4. pozorování změn v těle,
  5. vedení vnitřního dialogu, kladení si otázek k sebereflexi,
  6. přijetí změn, nových pohledů.

Praktikování metody focusing.

Duševní hygiena: Jak naložit se stresem v praxi – praktické cvičení.

Instrukce a teorie reflektujících týmů.

Praktikování metody focusing. Sdílení procesu focusingu  se všemi v kruhu skupiny. Podrobná analýza procesu (práce s emocemi v zátěžové situaci) a využití reflektujících týmů ve skupině – hlubší analýza procesu focusingu a propojení s praktickými situacemi z pracovního života.

Možnost reflexe teoretických aspektů metody.