ZRUŠENO Využití prvků ergoterapie v pomáhajících profesích


Z důvodu nízkého počtu zájemců jsme se rozhodli kurz zrušit, přihlášení účastníci byli informováni prostřednictvím emailové zprávy. Děkujeme za pochopení. 

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s některými prvky práce ergoterapeuta, které mohou využít v praxi i pracovníci pomáhajících profesí. Program se zaměří na představení a seznámení se se základními pojmy, rozdělením na medicinský a speciálně pedagogický přístup ke klientovi, uživateli služby. V průběhu kurzu se účastníci dovědí jak pracovat s klienty s různým druhem postižení individuální i skupinovou formou. Seznámí se s různými typy pomůcek, některé si sebezkušenostní formou osvojí. Účastníci budou mít možnost seznámit se, jakým způsobem funguje motivace klienta pro využívání pomůcek a upevní si způsoby komunikace s problémovými klienty.

Obsahová struktura programu:

  • Ergoterapie v sociálních službách a její význam. Seznámení se se základy ergoterapie. 
  • Ergoterapie jako léčebná metoda pro seniory a pro osoby s postižením. Cílové skupiny ergoterapie.
  • Ergoterapie v rámci rehabilitace klienta sociálních služeb.
  • Přínosy využití ergoterapie v sociálních službách. Soběstačnost a její možné kompenzace.
  • Využití kreativních technik v ergoterapii.