Využití prvků ergoterapie v pomáhajících profesích


Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s některými prvky práce ergoterapeuta, které mohou využít v praxi i pracovníci pomáhajících profesí. Program se zaměří na představení a seznámení se se základními pojmy, rozdělením na medicinský a speciálně pedagogický přístup ke klientovi, uživateli služby. V průběhu kurzu se účastníci dovědí jak pracovat s klienty s různým druhem postižení individuální i skupinovou formou. Seznámí se s různými typy pomůcek, některé si sebezkušenostní formou osvojí. Účastníci budou mít možnost seznámit se, jakým způsobem funguje motivace klienta pro využívání pomůcek a upevní si způsoby komunikace s problémovými klienty.

Obsahová struktura programu:

 • Ergoterapie v sociálních službách a její význam. Seznámení se se základy ergoterapie. 
 • Ergoterapie jako léčebná metoda pro seniory a pro osoby s postižením. Cílové skupiny ergoterapie.
 • Ergoterapie v rámci rehabilitace klienta sociálních služeb.
 • Přínosy využití ergoterapie v sociálních službách. Soběstačnost a její možné kompenzace.
 • Využití kreativních technik v ergoterapii. 


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.