LAST MINUTE sleva 25%* – (ONLINE) Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích


*Sleva bude odečtena až při fakturaci.

 

Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

Kurz je u MŠMT akreditován pod názvem: Základy asertivních dovedností.

Asertivita je v dnešní době důležitá komunikační schopnost, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Naučit se, jak ji využít v práci s klienty je důležité nejen z hlediska dobré orientace ve složitosti vztahů, ale i z pohledu umění odhadnout míru pomoci vůči klientovi v tíživé situaci. Kurz je zaměřen na představení a využití asertivních technik a jejich využití při předcházení a řešení konfliktů. Konkrétně se bude jednat o nácviky, jak vyjádřit nepříjemná rozhodnutí a setrvat na svém stanovisku při oprávněném nároku, poznat pokusy o manipulaci a bránit se jí a také přijímat ocenění a kritiku. Cílem kurzu je i naučit se dávat a přijímat vyváženou zpětnou vazbu konstruktivně a používat ji jako účinný nástroj pro další rozvoj v rámci pracovního týmu i směrem ke klientům v pomáhajících profesích. Je kladen důraz na zážitkovou formu s řadou cvičení a praktických modelových situací. Kurz se věnuje i práci s vlastními hranicemi v roli pomáhajícího pracovníka– definování slabých míst a práce s nimi.

Osnova 

  • Úvod
  • Zpětná vazba asertivně
  • Zachování emoční pohody v obtížných situacích při práci s klienty 
  • Asertivita – principy a techniky pro použití v praxi sociálního pracovníka – trénink
  • Závěrečný blok tréninku, celkové shrnutí