Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích


Asertivita je v dnešní době důležitá komunikační schopnost, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Naučit se, jak ji využít v práci s klienty je důležité nejen z hlediska dobré orientace ve složitosti vztahů, ale i z pohledu umění odhadnout míru pomoci vůči klientovi v tíživé situaci. Kurz je zaměřen na představení a využití asertivních technik a jejich využití při předcházení a řešení konfliktů. Konkrétně se bude jednat o nácviky, jak vyjádřit nepříjemná rozhodnutí a setrvat na svém stanovisku při oprávněném nároku, poznat pokusy o manipulaci a bránit se jí a také přijímat ocenění a kritiku.Cílem kurzu je i naučit se dávat a přijímat vyváženou zpětnou vazbu konstruktivně a používat ji jako účinný nástroj pro další rozvoj v rámci pracovního týmu i směrem ke klientům v pomáhajících profesích. Je kladen důraz na zážitkovou formu s řadou cvičení a praktických modelových situací. Kurz se věnuje i práci s vlastními hranicemi v roli pomáhajícího pracovníka– definování slabých míst a práce s nimi.

Osnova 

  • Úvod
  • Zpětná vazba asertivně
  • Zachování emoční pohody v obtížných situacích při práci s klienty 
  • Asertivita – principy a techniky pro použití v praxi sociálního pracovníka – trénink
  • Závěrečný blok tréninku, celkové shrnutí


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.