Základy etopedie a její využití v sociální práci


Kurz zaměřený na získání dovedností a možností zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a poruchami chování u dětí a mladistvých.

Kurz je akreditován rovněž MŠMT pod názvem  Etopedie – poruchy osobnosti

Cílem vzdělávacího programu je získat základní přehled o etopedii a jejím postavení v systému věd. Účastníci se seznámí s klasifikací a příčinami vzniku poruch chování u dětí a mladistvých, s obsahem, náplní a využitím etopedické diagnostiky, systémem péče o děti s poruchami chování. Druhá část kurzu bude věnována praktickým výchovným doporučením, zvládáním agrese a možnostem využití vhodných intervencí prostřednictvím ukázkových edukačních lekcí využitelných v sociální práci. Účastníkům budou předány základy poradenské práce s klientem s poruchou chování a možnosti jeho/její resocializace.

Témata kurzu

 • etopedie a její místo v síti sociálních služeb
 • obsah práce etopeda
 • etopedická diagnostika
 • autizmus
 • poruchy chování
 • péče o děti a mládež s poruchami chování
 • střediska výchovné péče
 • zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovné péče


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.