(ONLINE) Základy nenásilné komunikace v sociálních službách


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

Kurz nabízí účastníkům možnost osvojit si základy Nenásilné komunikace a trénovat konkrétní dovednosti, které přispívají k efektivnímu řešení potenciálních konfliktů a ke konstruktivní a upřímné komunikaci.

Co je Nenásilná komunikace?

Jedná se o koncept komunikace rozvinutý Marshallem Rosenbergem v šedesátých letech, aktuálně rozšířený po celém světě. Jde o způsob komunikace směřující k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.

Věnuje se otázce vzniku konfliktů skrze základní princip NVC (Non-violent communication): Lidské prožívání lze chápat skrze pocity a potřeby. Jako lidé chceme naplňovat svoje potřeby a proto volíme různé strategie k jejich naplnění. Na úrovni strategií pak vznikají konflikty. Skrze pochopení pocitů a potřeb, ať už u sebe nebo u druhých, můžeme s konflikty nakládat efektivněji a aktivně hledat způsoby, jak druhého pochopit a empatizovat s ním a společně hledat strategie, které fungují pro všechny zapojené.

V praxi Nenásilné komunikace jsou rozvíjeny tři základní pilíře:

 • Empatie k sobě, sebenapojení
 • Autentické sebevyjádření
 • Empatie k druhým

Je vhodný pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti a schopnost být přítomný a empatický v kontaktu s druhými, efektivněji řešit konflikty a hledat nové způsoby jak komunikovat s druhými s pochopením, ať už v pracovním nebo osobním kontextu.

Absolventi kurzu získají konkrétní nástroje a dovednosti, které přispívají k přímější a otevřenější komunikaci a zefektivňují práci jak s klienty, tak se spolupracovníky a týmy.

Obsah kurzu:

 • Představení základních principů Nenásilné komunikace
 • Elementy fungující a nefungující komunikace
 • Konverzační kontexty
 • Rozlišení pozorování a hodnocení
 • Trénink čtyř základních kroků: pozorování – pocity – potřeby – prosba
 • Trénink zpřítomnění, vědomého sebevyjádření
 • Cvičení pracující s reálnými situacemi, nácvik možných reakcí
 • Využití Nenásilné komunikace v sociální práci

  Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst