Základy nenásilné komunikace v sociálních službách


Kurz nabízí účastníkům možnost osvojit si základy Nenásilné komunikace a trénovat konkrétní dovednosti, které přispívají k efektivnímu řešení potenciálních konfliktů a ke konstruktivní a upřímné komunikaci.

Co je Nenásilná komunikace?

Jedná se o koncept komunikace rozvinutý Marshallem Rosenbergem v šedesátých letech, aktuálně rozšířený po celém světě. Jde o způsob komunikace směřující k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.

Věnuje se otázce vzniku konfliktů skrze základní princip NVC (Non-violent communication): Lidské prožívání lze chápat skrze pocity a potřeby. Jako lidé chceme naplňovat svoje potřeby a proto volíme různé strategie k jejich naplnění. Na úrovni strategií pak vznikají konflikty. Skrze pochopení pocitů a potřeb, ať už u sebe nebo u druhých, můžeme s konflikty nakládat efektivněji a aktivně hledat způsoby, jak druhého pochopit a empatizovat s ním a společně hledat strategie, které fungují pro všechny zapojené.

V praxi Nenásilné komunikace jsou rozvíjeny tři základní pilíře:

 • Empatie k sobě, sebenapojení
 • Autentické sebevyjádření
 • Empatie k druhým

Je vhodný pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti a schopnost být přítomný a empatický v kontaktu s druhými, efektivněji řešit konflikty a hledat nové způsoby jak komunikovat s druhými s pochopením, ať už v pracovním nebo osobním kontextu.

Absolventi kurzu získají konkrétní nástroje a dovednosti, které přispívají k přímější a otevřenější komunikaci a zefektivňují práci jak s klienty, tak se spolupracovníky a týmy.

Obsah kurzu:

 • Představení základních principů Nenásilné komunikace
 • Elementy fungující a nefungující komunikace
 • Konverzační kontexty
 • Rozlišení pozorování a hodnocení
 • Trénink čtyř základních kroků: pozorování – pocity – potřeby – prosba
 • Trénink zpřítomnění, vědomého sebevyjádření
 • Cvičení pracující s reálnými situacemi, nácvik možných reakcí
 • Využití Nenásilné komunikace v sociální práci