Základy nenásilné komunikace v sociálních službách


Nenásilná komunikace (Nonviolent communication, NVC) je metoda – či možná spíše umění – komunikace

směřující k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.

 

Kurz nabízí účastníkům možnost osvojit si základy Nenásilné komunikace (Non-violent communication, Marshall Rosenberg) jako nástroje pro sebenapojení, autentického vyjádření a empatie, v konverzacích s druhými i se sebou v kontextu sociální práce. Věnuje se otázce vzniku konfliktů skrze základní princip NVC: Lidské prožívání lze chápat skrze pocity a potřeby.

Jako lidé chceme naplňovat svoje potřeby a proto volíme různé strategie k jejich naplnění. Na úrovni strategií pak vznikají konflikty. Skrze pochopení pocitů a potřeb, ať už u sebe nebo u druhých, můžeme s konflikty nakládat efektivněji a aktivně hledat způsoby, jak druhého pochopit a empatizovat s ním a společně hledat strategie, které fungují pro všechny zapojené.

Je vhodný pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti a schopnost být přítomný a empatický v kontaktu s druhými, efektivněji řešit konflikty a hledat nové způsoby jak komunikovat s druhými s pochopením, ať už v pracovním nebo osobním kontextu. Registrace není otevřena