25% LAST MINUTE sleva* – (ONLINE) Základy projektového řízení a myšlení


*Sleva bude odečtena při vystavení faktury, změna termínu z 17. 10. 2023 na 16. 10. 2023.

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

„Projekt je jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s termíny zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“.

Cílem projektového managementu je zajistit, aby projekt dodržel časový harmonogram, rozpočet a byl zpracován v požadované kvalitě. Abychom projekt dovedli úspěšně k cíli, musíme mít plán projektu. Jeho nedostatky mohou způsobit neúspěch, proto se u správně připraveného projektu musíme zabývat strategií projektu, plánováním,
řízením a zlepšováním. Využití projektového přístupu i v „běžných“ situacích dává smysl, protože v obou případech potřebujeme mít přesně a přehledně formulované cíle, mít dostatek informací o zdrojích, umět flexibilně reagovat na případné změny a především dosahovat vytyčených cílů.

Struktura programu

 • Východiska projektového řízení a myšlení.
 • Předpoklady úspěchu. Charakteristiky úspěšného projektu.
 • Logika projektového myšlení. Proces: Nápad-plán-realizace. Riziko-výnosy-náklady.
 • Cíle projektového řízení: Splnění parametrů ve třech dimenzích: věcné („co“), časové („kdy“), nákladové („za kolik“). Projektový trojimperativ: čas-kvalita-náklady. Další dimenze projektového přístupu: přínosy, cíle, výstupy, činnosti, vstupy, zdroje. Metody vypracování rozpočtu.
 • Nástroje a pomůcky pro projektové řízení. Příprava projektu („projekt projektu“). Rizika analýz. Cíle podle SMART. S.W.O.T. analýza-kritické faktory úspěchu– akční plán. Analýza vlivů. Vyhodnocení rizika.
 • Cíle projektového přístupu.
 • Strategické plánování … nejen pro projekt.
 • Lidé v projektu – komunikace a spolupráce, mechanismy fungování skupiny.

 

Účastníci o kurzu napsali:

 • Jsem velmi spokojená s vedením kurzu paní lektorkou – výborně nastavená práce se skupinou, nenásilnou formou držela pozornost a aktivní zapojení účastníků, práce v „místnostech“ – v menších skupinkách a poté společné sdílení a zpětná vazba – super! Velmi vhodně se doplňovala praxe a teorie, mám radost z účasti na kurzu! Už dlouho jsem se nepotkala s tak výbornou paní lektorkou, děkuji, vážím si!
 • Pomohlo mi na projekt koukat shora, s nadhledem. Oddělovat podstatné od méně podstatného, postupovat strukturovaně.
 • Kurz byl určitě pro začínající „projektanty“ výborný. Doporučil bych ho.
 • Kurz byl zajímavý, přínosný, lektorka byla profesionální, zároveň velmi milá a příjemná, také vstřícná.
 • Na kurzu bych neměnila nic, byl to nejlepší kurz, jaký jsem za velmi dlouhou dobu absolvovala a který mi dával od jeho počátku až do konce smysl.
 • Kurz mi dal vodítko jak správně se psaní projektu věnovat. Na co nezapomenout, čemu se vyhnout. Bylo skvělé, že lektorka dané body postupu několikrát opakovala a to z jiných úhlů.