Základy projektového řízení a myšlení


“Projekt je jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s termíny zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“.

Cílem projektového managementu je zajistit, aby projekt dodržel časový harmonogram, rozpočet a byl zpracován v požadované kvalitě. Abychom projekt dovedli úspěšně k cíli, musíme mít plán projektu. Jeho nedostatky mohou způsobit neúspěch, proto se u správně připraveného projektu musíme zabývat strategií projektu, plánováním,
řízením a zlepšováním. Využití projektového přístupu i v „běžných“ situacích dává smysl, protože v obou případech potřebujeme mít přesně a přehledně formulované cíle, mít dostatek informací o zdrojích, umět flexibilně reagovat na případné změny a především dosahovat vytyčených cílů.

Struktura programu

  • Východiska projektového řízení a myšlení.
  • Předpoklady úspěchu. Charakteristiky úspěšného projektu.
  • Logika projektového myšlení. Proces: Nápad-plán-realizace. Riziko-výnosy-náklady.
  • Cíle projektového řízení: Splnění parametrů ve třech dimenzích: věcné („co“), časové („kdy“), nákladové („za kolik“). Projektový trojimperativ: čas-kvalita-náklady. Další dimenze projektového přístupu: přínosy, cíle, výstupy, činnosti, vstupy, zdroje. Metody vypracování rozpočtu.
  • Nástroje a pomůcky pro projektové řízení. Příprava projektu („projekt projektu“). Rizika analýz. Cíle podle SMART. S.W.O.T. analýza-kritické faktory úspěchu– akční plán. Analýza vlivů. Vyhodnocení rizika.
  • Cíle projektového přístupu.
  • Strategické plánování … nejen pro projekt.
  • Lidé v projektu – komunikace a spolupráce, mechanismy fungování skupiny.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.