(ONLINE) Základy projektového řízení a myšlení


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

„Projekt je jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s termíny zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“.

Cílem projektového managementu je zajistit, aby projekt dodržel časový harmonogram, rozpočet a byl zpracován v požadované kvalitě. Abychom projekt dovedli úspěšně k cíli, musíme mít plán projektu. Jeho nedostatky mohou způsobit neúspěch, proto se u správně připraveného projektu musíme zabývat strategií projektu, plánováním,
řízením a zlepšováním. Využití projektového přístupu i v „běžných“ situacích dává smysl, protože v obou případech potřebujeme mít přesně a přehledně formulované cíle, mít dostatek informací o zdrojích, umět flexibilně reagovat na případné změny a především dosahovat vytyčených cílů.

Struktura programu

 • Východiska projektového řízení a myšlení.
 • Předpoklady úspěchu. Charakteristiky úspěšného projektu.
 • Logika projektového myšlení. Proces: Nápad-plán-realizace. Riziko-výnosy-náklady.
 • Cíle projektového řízení: Splnění parametrů ve třech dimenzích: věcné („co“), časové („kdy“), nákladové („za kolik“). Projektový trojimperativ: čas-kvalita-náklady. Další dimenze projektového přístupu: přínosy, cíle, výstupy, činnosti, vstupy, zdroje. Metody vypracování rozpočtu.
 • Nástroje a pomůcky pro projektové řízení. Příprava projektu („projekt projektu“). Rizika analýz. Cíle podle SMART. S.W.O.T. analýza-kritické faktory úspěchu– akční plán. Analýza vlivů. Vyhodnocení rizika.
 • Cíle projektového přístupu.
 • Strategické plánování … nejen pro projekt.
 • Lidé v projektu – komunikace a spolupráce, mechanismy fungování skupiny.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.