Základy první pomoci


Vzdělávací program poskytne účastníkům základní informace o problematice poskytování první pomoci, seznámí je se základy neodkladné laické pomoci v reálné situaci -od zlomenin až po infarktové stavy. Účastníci si například vyzkouší, jak zastavit krvácení, jak polohovat ruce při resuscitaci a další manévry užívané v první pomoci. 

Kurz se skládá ze dvou částí –teoretické a praktické doplněné o simulované situace, díky nim budou účastníci schopni rizikové situace lépe rozeznat a výuka první pomoci bude zábavnější a interaktivnější. Účastníci absolvují tři simulované situace, ve kterých si otestují své nabyté znalosti.

Teoretická část

 1. Bezvědomí neznámého původu + otrava alkoholem, předávkování
 2. Kardiopulmonální resuscitace
 3. Mdloba
 4. Infarkt
 5. Cévní mozková příhoda
 6. Akutní stavy nemocných s cukrovkou
 7. Alergická reakce
 8. Vdechnutí cizího tělesa
 9. Epilepsie
 10. Úraz elektrickým proudem
 11. Popáleniny

Praktická část

 • Zástava krvácení
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Anafylaxe
 • Vdechnutí cizího tělesa
 • Stabilizovaná poloha
 • Zlomeniny, vykloubení
 • 3 Simulované situace