Základy psychiatrie a práce s klientem s psychiatrickou diagnózou


Kurz zprostředkuje základní znalosti o psychiatrických onemocněních (organické poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy, úzkostné a jiné neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, závislosti). V rámci programu budou účastníci vedeny k hlubšímu pochopení lidí s psychiatrickou poruchou a mohou si nacvičit komunikaci s klientelou trpící různými poruchami. Během kurzu budou objasněny základní pojmy psychopatologie, které mají vliv na komunikaci a chování klientů, a jejichž znalost ulehčí spolupráci a komunikaci s jinými profesemi na poli psychiatrie.

Osnova kurzu

1. Zahájení kurzu. Úvod do problematiky

2. Základní psychiatrické vyšetření. Psychopatologie uživatelů sociálních služeb

3. Schizofrenie

4. Afektivní poruchy

5. Úzkostné a jiné neurózy

6. Poruchy příjmu potravy

7. Poruchy osobnosti. Problematika závislostí

8. Organické poruchy, demence

9. Závěrečný blok  – shrnutí, zhodnocení, zpětná vazba

 

Účastníci kurzu napsali:

Je to jeden z nejlepších kurzů, jestli vůbec ne nejlepší.

Kurz byl skvělý, plný odborných znalostí.

Moc děkuji panu lektorovi. Cením si jeho přirozenosti a toho jak je autentický. Děkuji  za velice poutavou, odbornou přednášku.

Skvělý výklad.

 

 

 

  Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst