Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží


Cílem vzdělávacího programu je získat základní orientaci v problematice systému sociálně právní ochrany dětí a mládeže v ČR a v platných právních předpisech týkajících se této problematiky. Účastníci se dozví o  právech a povinnostech mezi pověřenými osobami, o vymezení jejich působnosti a poskytování účinné pomoci, dále o důležitosti multidisciplinární spolupráce při jejím výkonu a vzájemné spolupráci participujících orgánů a institucí.

Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu a základní dovednosti, získají zkušenosti a doporučení v rámci modelových řešení konkrétních kasuistik v kontextu sledovaného tématu při řešení obtížných situací. Základem vzdělávacího programu a přínosem pro účastníky je předávání znalostí a ukázky z praxe tak, aby účastník získal celkový základní přehled o tom, kde jsou možnosti, ale i zároveň limity práce týkající se daného tématu.

Pro zájemce o rozšíření orientace v problematice nabízíme nový kurz Etické otázky v doprovázení v náhradní rodinné péči. Je určený pro pracovníky v náhradní rodinné péči, ať už na OSPODu, nebo v doprovázející organizaci.