Žena a drogová závislost – problematika gender


Kurz zaměřený na specifika práce s drogovými uživatelkami.

Charakteristika kurzu

Vzdělávací program je určen především všem pracovníkům v adiktologických službách, kteří s touto specifickou skupinou pracují, a to ve všech typech zařízení.

Jeho cílem je seznámit účastníky se specifikami práce se ženami – drogovými uživatelkami, s obecními pojmy v gender přístupu a se současnými trendy v této problematice. 

Účastníkům programu budou předané odborné poznatky a informace týkajících se ženské problematiky z pohledu ženské kriminality a deviací. Seznámí se s vybranými aspekty v rozdílnosti přístupu ke klientkám závislých na návykových látkách při řešení jejich situace. Představeny budou dostupné služby a témata, které jsou nejčastěji spojovány s ženskou problematikou (poruchy příjmu potravy, těhotenství a mateřství uživatelek drog, atd.).

Témata kurzu

  • Specifika závislých žen
  • Drogy z pohledu gender
  • Systém služeb pro ženy v ČR
  • Specifika práce se ženami
  • Ženy, matky a závislost
  • Poruchy příjmu potravy
  • Prostituce, drogy, AIDS