Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese


Účastníci kurzu si osvojí základní dovednosti zvládání agrese u klienta pomocí teoretických znalostí, praktických technik a intervencí, posílí vlastní kompetence a získají důvěru ve vlastní možnosti při řešení konfliktních situací spojených s agresí. Naučí se agresi předcházet, zvládat ji a řešit situace verbální i neverbální agrese.

Kurz je zaměřen především na získání teoretických znalostí a osvojení si pouze základních praktických dovedností, které je možné dále prohlobit v kurzu Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb. Tento kurz nabízí praktický nácvik technik osobní sebeobrany, zvládání nebezpečných situací a prevenci fyzického napadení v kontextu práce pracovníka sociálních služeb.

Charakteristika kurzu

Cílovou skupinou jsou pracovníci pomáhajících profesí, pedagogové, sociální pracovníci, pracovníci ve zdravotnictví a všichni, kteří jsou nuceni ve své praxi řešit problém agrese u klientů, žáků či pacientů.

Osnova

  • Definice agrese a agresivního chování
  • Biologické poruchy způsobující agresi
  • Látky způsobující změnu chování směrem k agresivitě (vliv psychofarmak, drog…)

  • Verbální a neverbální komunikace a projevy agrese (rizikové zůsoby vedení komunikace,

    rozpoznání jednotlivých signálů agresivity…) 

  • Nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací

  • Diskuze


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.