(ONLINE) Zvládání konfliktů v pracovním týmu


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Ke konfliktu je třeba přistupovat z hlediska oboustranného, vzájemného zájmu o naplnění potřeb svých i druhého, jinak není možné vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, stabilní vztah a reputaci čestnosti. To pak automaticky vede ke konkurování. Je třeba ptát se na názory druhé strany, hledat vzájemnou shodu. Ke konfliktu je zároveň třeba přistupovat s pevností v hájení vlastních zájmů, ale s pružností ohledně způsobů řešení podle zásady „jemně na lidi, tvrdě na problém“. O konfliktech a s nimi spojených emocích panují často zkreslené představy, které je vhodné odbourat a nahradit konstruktivním přístupem k řešení náročných situací, případně si osvojit nástroje vedoucí k zabránění vzniku vyhrocené konfliktní situace vůbec.

To vše probereme v programu, který bude zaměřen na řešení konfliktů v pracovních týmech s důrazem na práci v sociálních službách. Vzdělávací program je určen účastníkům, kteří se v osobní či pracovní komunikaci chtějí cítit dobře, dosahovat svých cílů, a zároveň umožnit otevřenou komunikaci a kvalitní vzájemný vztah.

Struktura programu

  • O komunikaci. Model průběhu mezilidské komunikace. Složky komunikace. Působící faktory. Zdroje a příklady nedorozumění. O konfliktech. Intrapersonální a interpersonální. Potřeby a konflikt. Stabilní vztah.
  • Konstruktivní komunikace (prevence vzniku konfliktů).
  • Přístupy k řešení konfliktů (Thomas-Kilman).
  • Zjištění postoje druhé strany. Kladení otázek. Aktivní naslouchání. Empatie.
  • Přesvědčivost: vlastní zájmy v konfliktu. Formulace vlastního cíle řešení. Faktory přesvědčivosti.
  • Konfliktní situace a konkrétní postupy pro jejich řešení. Zvládání námitek. Modelové rozhovory a příklady z praxe účastníků.
  • Odosobnění konfliktu. Zaměření na podstatu problému a jeho řešení.
  • Role prostředníka při řešení konfliktů – mediace. Hlavní principy mediace.
  • Akční plán účastníků.