Zvládání konfliktů v pracovním týmu


Ke konfliktu je třeba přistupovat z hlediska oboustranného, vzájemného zájmu o naplnění potřeb svých i druhého, jinak není možné vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, stabilní vztah a reputaci čestnosti. To pak automaticky vede ke konkurování. Je třeba ptát se na názory druhé strany, hledat vzájemnou shodu. Ke konfliktu je zároveň třeba přistupovat s pevností v hájení vlastních zájmů, ale s pružností ohledně způsobů řešení podle zásady „jemně na lidi, tvrdě na problém“. O konfliktech a s nimi spojených emocích panují často zkreslené představy, které je vhodné odbourat a nahradit konstruktivním přístupem k řešení náročných situací, případně si osvojit nástroje vedoucí k zabránění vzniku vyhrocené konfliktní situace vůbec.

To vše probereme v programu, který bude zaměřen na řešení konfliktů v pracovních týmech s důrazem na práci v sociálních službách. Vzdělávací program je určen účastníkům, kteří se v osobní či pracovní komunikaci chtějí cítit dobře, dosahovat svých cílů, a zároveň umožnit otevřenou komunikaci a kvalitní vzájemný vztah.

Struktura programu

  • O komunikaci. Model průběhu mezilidské komunikace. Složky komunikace. Působící faktory. Zdroje a příklady nedorozumění. O konfliktech. Intrapersonální a interpersonální. Potřeby a konflikt. Stabilní vztah.
  • Konstruktivní komunikace (prevence vzniku konfliktů).
  • Přístupy k řešení konfliktů (Thomas-Kilman).
  • Zjištění postoje druhé strany. Kladení otázek. Aktivní naslouchání. Empatie.
  • Přesvědčivost: vlastní zájmy v konfliktu. Formulace vlastního cíle řešení. Faktory přesvědčivosti.
  • Konfliktní situace a konkrétní postupy pro jejich řešení. Zvládání námitek. Modelové rozhovory a příklady z praxe účastníků.
  • Odosobnění konfliktu. Zaměření na podstatu problému a jeho řešení.
  • Role prostředníka při řešení konfliktů – mediace. Hlavní principy mediace.
  • Akční plán účastníků.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.