Ing. Veronika Hilská

Lektorka a konzultantka v oblasti lidských zdrojů, dramaterapie a zážitkové pedagogiky od r. 1999, instruktorka teambuildingových kurzů, lektorka kurzů soft skills zaměřených zejména na komunikaci, vedení týmu a diagnostiku, typologii osobnosti,  práci se stresem, obchodní dovednosti. Instruktorka a lektorka Prázdninové školy Lipnice.

V letech 2005 – 2009 absolvovala 1. Mezinárodní výcvik dramaterapie v ČR pod vedením Fay Prendergast PhD. a Dr. Sue Jennings, akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací. Je členkou Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR).