JUDr. Adéla Hradilová

Pracuje jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně, kde se zaměřuje na mj. na problematiku sociálních služeb či na ochranu práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Věnuje se právnímu poradenství a case managementu ve Společnosti Podané ruce, o.p.s.

Ve své lektorské činnosti se zaměřuje na ochranu práv seniorů, ochranu práv dětí či právní souvislosti užívání návykových látek.