Mgr. Miroslav Charvát Ph.D.

Absolvent doktorského studia oboru klinická psychologie na FF UP v Olomouci, kde v současné době působí jako odborný asistent. Vyučuje metodologii psychologického výzkumu a experimentální psychologii.

Několik let působil ve Sdružení Podané Ruce, o. s., kde pracoval v terénních programech pro uživatele drog a jako psycholog v ambulanci se specializací na závislosti (nealkoholové drogy, gambling). Věnoval se vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni.

Participuje se na projektech a výzkumech z oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování. Podílí se na pořádání konferencí (Kvalitativní výzkum a metody ve vědách o člověku, PhD Existence). Rozsáhle publikuje.