Mgr. Radka Pešlová

Absolventka Právnické fakulty MU v Brně, obor právo sociálního zabezpečení a Panevropské vysoké školy, obor právo. Právnička a vedoucí Poradny NRZP (Národní rady osob se zdravotním postižením ČR) pro Jihomoravský kraj do roku 2013. Nyní vyučuje na Karlově Univerzitě a externě spolupracuje s organizacemi věnující se pečujícím osobám. Téměř deset let působila ve státní správě na Odboru státní sociální podpory MMB jako specialistka dávek.  

Ve své lektorské činnosti se zaměřuje na oblast sociálního zabezpečení a dávkového systému, sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, správního řádu a právní způsobilosti, důchodové a sociální reformy, sociální služby z právního pojetí a propojování práva se sociální oblastí atd.