Mgr. Tamara Valešová

Vystudovala psychologii a psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě (IVGT), kurzu kompletní krizové intervence (Déčko Liberec z.s.) a je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.
Pět let pracovala v Centru prevence v Brně Společnosti Podané ruce jako lektorka. Zprvu se věnovala primární prevenci na základních školách, poté se podílela na vedení selektivní primární prevence na středních školách a individuálnímu poradenství mladistvým, které bylo zaměřené na zneužívání návykových látek, závislostní chování a vztahové problémy. Následně se stala vedoucí projektu zaměřeného na prevenci duševního zdraví u žáků 7. a 8. tříd základních škol. Ve své soukromé praxi pracuje převážně s dospělými klienty.