Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Psycholožka a lektorka kurzů zaměřených na děti se syndromem ADHD. Dlouhodobě se věnuje poradenství pro rodiče dětí s vývojovými problémy, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se podílí na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny. Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně jako psycholožka a metodička služeb pro neúplné a doplněné rodiny. Je absolventkou MU, FSS, obor vývojová psychologie.