Ministr spravedlnosti navštívil Společnost Podané ruce. Zajímal se o sociálně vyloučené lokality

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán navštívil v pátek 2. února 2018 brněnské Centrum poradenských služeb Společnosti Podané ruce. V organizaci se seznamoval s příklady dobré praxe koordinovaného přístupu práce ve vyloučených lokalitách. Jeho cestu do Společnosti Podané ruce motivoval aktuálně řešený přesun této agendy pod jím spravované ministerstvo.

„S ministrem Pelikánem jsem mluvil o službách pro lidi s problémem závislostí. Zajímala ho naše kontaktní centra, terénní programy, ale tak doléčovací centrum a chráněné bydlení,“ řekl Jiří Dolák, odborný ředitel společnosti. Dolák ministrovi představil celou organizaci sdružující 40 služeb a zaměstnávající 180 lidí ve třech krajích.

Ministr Pelikán ocenil kontinuitu ve službách s klienty ve výkonu trestu, kterým Společnost Podané ruce pomáhá zbavit se závislosti a začlenit se zpět do společnosti. Zajímal se o financování dlouhodobých projektů a o aspekty, které je komplikují – aktuální praxi při zajišťování třetiny rozpočtu projektů z nestátních zdrojů nebo problematiku krátkodobých grantů, o jejichž výši se organizace nezřídka dozví až v průběhu roku.

„Dalším tématem byla práce s lidmi ve vyloučených lokalitách v projektu, který Společnost Podané ruce zahájila a který je z velké části financován ministerstvem spravedlnosti,“ upozornila vedoucí Centra poradenských služeb Olga Šustrová, která v programu penitenciární a postpenitenciární péče pracuje už dvacet let a působí rovněž v poradním sboru ředitele brněnské věznice.

Zaměstnanci společnosti ocenili, že se ministr Pelikán přijel osobně seznámit se službami probačního programu a vězeňské služby. „Ministr měl zájem zjistit detaily o potřebách a zkušenostech pracovníků přímo v prostorách našeho centra, nikoliv zprostředkovaně,“ doplnila Šustrová. Ministerstvo spravedlnosti je jedním z hlavních donátorů programů.

Česká televize: Brífink předsedy vlády v demisi Andreje Babiše a národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila po návštěvě center, která se zaměřují na adiktologické služby zde (čas 10:25).