Harm Reduction: Společnost Podané ruce jde cestou snižování rizik

Díky přístupu Harm Reduction se drtivá většina závislých klientů zbaví své závislosti bez nutnosti formalizované léčby. Jejich cestou je provází zejména terénní služby a nízkoprahová zařízení Společnosti Podané ruce. Tento typ podpory stačí, aby většina z nich začala úspěšně abstinovat. Pouze menší část klientů nastupuje do další léčby. Účinnost Harm Reduction ve zdravotnických a sociálních službách potvrzuje více než dvacet let zkušeností.

Denně se setkáváme s věcmi, které nás chrání před riziky nejrůznějších aktivit. Třeba rukavice, ochranné přilby nebo záchranné pásy v autech. Neřeší jako problém práci na stavbě, jízdu na kolečkových bruslích nebo řízení auta, ale snižují dopad možných rizik při těchto činnostech. Podobně je to se závislostmi. Přístup Harm reduction i zde snižuje možná rizika,“ řekl Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel Společnosti Podané ruce.

Harm reduction je snižování rizik

Principy Harm reduction (HR) vycházejí z realistického pohledu na drogovou problematiku a závislosti, které se nejspíš budou v nějaké míře ve společnosti objevovat vždy. V oblasti drogových závislostí je cílem Harm reduction přístupu a jednotlivých aktivit snižování zdravotních rizik, sociálních a ekonomických dopadů a také podpora chování, které vede ke změně životního stylu a abstinenci. Zmírňuje riziko přenosu infekčních chorob, nejčastěji AIDS a hepatitidy B a C, rizika dalších zdravotních komplikací, sociálního vyloučení a ztráty lidské důstojnosti.

„Hlavní úlohou Harm reduction přístupu je snížení negativních důsledků užívání drog pro jednotlivce a zároveň ochrana většinové společnosti.“

Mezi nejznámější postupy používané v HR patří výměna použitého injekčního materiálu, poradenství zahrnující rady o bezpečnějších postupech aplikace, poskytování informací o možnostech léčby či jiné odborné pomoci, kontaktní poradenství a edukace o rizicích spojených s užíváním drog.

Lidem, kteří se kvůli závislostem dostávají do složitých situací, poskytujeme takové služby, které reagují na jejich konkrétní potřeby v aktuálním čase a v jejich přirozeném prostředí, anonymně a zdarma. Podporujeme je v obtížné etapě jejich života, často v období mladé dospělosti. Z uživatele drog se pak mnohdy stává plnohodnotný člen společnosti – úředník, učitel, policista, prodavač,“ dodal Lukáš Carlos Hrubý a dodává, že prokazatelné výsledky HR nebývají vždy širokou veřejností, politickou reprezentací, ale i kolegy z jiných oborů vnímány a doceněny.

Služby Harm Reduction. Proč dáváte feťákům stříkačky?

Přístup Harm Reduction nepředpokládá automaticky abstinenci, i když ta je nejlepší prevencí škod a rizik. Nabízí ale včasnou pomoc, kontakt s profesionály, motivaci k sociální stabilizaci, změny v rizikovém užívání a přenosu různých chorob včetně HIV,“ řekl Jiří Vobořil, národní protidrogový koordinátor. Statistiky z minulého roku dokládají, že v Česku je nejnižší úmrtnost uživatelů drog, nejnižší promořenost HIV a hepatitidou typu C v celé Evropské unii. „V Čechách prozatím chybí socioekonomická analýza, ale dle průzkumu provedeného ve Velké Británii 1 libra vynaložená na služby Harm Reduction ušetří 3 libry na léčbu a následnou resocializaci závislého člověka,“ upozornil Lukáš Carlos Hrubý.

Například v Portugalsku dosáhli dekriminalizací – nikoli legalizací – drog a implementací principů HR do drogové politiky snížení konzumace heroinu v populaci o neuvěřitelných 50 %. Dramaticky poklesl i počet úmrtí vlivem předávkování i počet nakažených virem HIV v důsledku užívání drog. Přístup snižování rizik je jedním ze základních přístupů k řešení problému užívání drog a patří již mezi základní pilíře protidrogové politiky České republiky.

Společnost Podané ruce a výzva pro další období: Harm Reduction v oblasti závislosti na hazardních hrách

Společnost rozvíjí své služby v oblasti léčby a prevence závislostí komplexně, aby postihovaly co nejširší oblast závislostí: drogy, gambling  a další nelátkové závislosti. Provozuje nízkoprahové služby až po strukturované léčebny, včetně psychiatrických ordinací a nabídky substituční léčby. Působí v Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji.

V období změny zákona o hazardních hrách, při současném nastavení společnosti a zvyšujícím se počtu závislých na gamblingu zejména v online prostředí se naši odborníci intenzivně věnují nastavení Harm Reduction nástrojů v oblasti hráčství. Toto vnímám jako výzvu pro Společnost na nejbližší období, uzavřel Lukáš Carlos Hrubý.