Informace o nakládání s osobními údaji

Abychom mohli realizovat vzdělávání v našem centru, sbíráme nezbytné minimum osobních údajů, které po nás vyžaduje zákon a související předpisy (např. občanský zákoník, zákon o účetnictví, DPH, akreditace MPSV, MŠMT, MV, metodiky EU projektů apod.). Při jejich zpracování se řídíme Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a také Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR).

 

Chceme být transparentní, proto níže naleznete detailnější popis údajů, se kterými nakládáme:

 

  • Pro účely registrace přihlášky, komunikaci s účastníky, fakturaci a platbu:

– Titul, jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon účastníka

– Fakturační adresa (v případě fyzické osoby); název organizace, sídlo, IČO, DIČ (v případě právnické osoby)

 Tyto údaje archivujeme v souladu s nařízeními.

 

  • Pro účely vystavení a evidence osvědčení o účasti:

– Datum a místo narození účastníka 

Tyto údaje archivujeme v souladu s nařízeními.

 

  • Nepovinně pro účely informování lektora o skladbě účastníků:

– Cílová skupina a typ služby, ve které účastník pracuje

Tyto údaje po naplnění účelu (konání kurzu) mažeme.

 

  • Pro účely informování o další vzdělávací nabídce (e-mail zasílán nejvýše 1x za měsíc):

– E-mailová adresa (kterou máme v databázi uvedenou bez jakýchkoliv dalších informací)

Tato databáze je od ostatních údajů oddělena a neobsahuje žádná další data, podle kterých by šlo identifikovat konkrétní osobu. 

Souhlas se zařazením do databáze je volitelnou možností při registraci přihlášky. Je také možné se k odběru novinek přihlásit na webových stránkách. Uživatel e-mailové schránky může kdykoliv požádat o vymazání adresy z databáze jedním kliknutím na odkaz v patičce e-mailu, který obdrží, nebo požádat o vymazání na náš e-mail: ies@podaneruce.cz a my jej bez odkladu z databáze vyřadíme.