Jak přestat kouřit?

Přestat kouřit je jedno z nejčastějších novoročních předsevzetí, které nedodržíme. Odborníci ze Společnosti Podané ruce vědí, jak uspět

Kouříte? Chcete přestat? Možná jste to už dokonce zkoušeli a po nějaké době se ke kouření opět vrátili. Odvyknout závislosti na nikotinu není pro mnohé kuřáky snadné. Jejich novoroční předsevzetí vydrží jen velmi krátkodobě a poté se ke kouření opět vrací. Odborníci uvádějí, že uspěje jen 4 % osob, které se rozhodnou přestat kouřit. Pokud vyhledají pomoc odborníka, pak se jejich počet zvyšuje na 20–45 %.

Jen málo lidí, kteří začínají s odvykáním, má dlouhodobý plán. Nejrizikovější období pro návrat ke kouření jsou první dny až 3 týdny ode dne, kdy přestali kouřit. Abstinenční příznaky mohou přetrvávat i měsíce. Vyhledáním podpory odborníka a postupným upevňováním nových návyků významně roste šance, že zůstanete nekuřáky. „Nejdůležitější je vždy vlastní rozhodnutí. Doprovázení a rady odborníka a podpora okolí mohou toto rozhodnutí a vytrvání v něm velmi podpořit,“ uvedla Jarmila Krajčová, terapeutka centra Společnosti Podané ruce.

S odvykáním kouření pomáhají v Terapeutickém centru ve Zlínském kraji

Jednou z možností, kam se obrátit pro radu a podporu, je Terapeutické centrum, které má své sídlo ve Zlíně a další pracoviště v Uherském Hradišti a Kroměříži. „Pracovníci s Vámi zmapují Vaši závislost a motivaci k nekouření, posoudí, zda se jedná o závislost fyzickou či psychosociální, poradí Vám ohledně možností substituce nikotinu. Společně s Vámi stanoví den D, kdy odložíte cigaretu a naplánují další postup odvykání, včetně prevence opětovného návratu ke kouření. Poradí Vám, jak zvládat abstinenční příznaky, odmítat cigaretu či jak zamezit zvyšování hmotnosti. Budou s Vámi v kontaktu pro podporu a řešení případných obtíží,“ doplnila Krajčová. Služby centra jsou zdarma, a pokud si to klient přeje, může jeho úsilí zůstat zcela anonymní.

6 kroků, které Vám pomohou přestat kouřit

  1. Zjistěte si co nejvíce informací o odvykání kouření a také přemýšlejte, proč chcete přestat kouřit. Jaká je Vaše motivace?
  2. Vyhledejte podporu odborníka, který Vám pomůže s nastavením plánu odvykání kouření.
  3. Stanovte den, kdy s kouřením přestanete.
  4. Informujte o svém předsevzetí své okolí a požádejte je o podporu.
  5. Snažte se eliminovat stres a do denního režimu přidejte více pohybu, vyváženou stravu. Dostatečně spěte.
  6. Při selhání se snažte pokračovat v nastaveném plánu.